A A A A A

Life: [Adoption]


1 Samuel 1:27
Am y bachgen hwn yr oeddwn yn gweddo, a rhoddodd yr ARGLWYDD imi'r hyn a ofynnais ganddo.

2 Corinthiaid 6:18
a byddaf i chwi yn dad, a byddwch chwi'n feibion a merched i mi, medd yr Arglwydd, yr Hollalluog."

Deuteronomium 10:18
Y mae'n gwneud cyfiawnder 'r amddifad a'r weddw, yn caru'r dieithr, ac yn rhoi iddynt fwyd a dillad.

Hosea 14:3
Ni all Asyria ein hachub, ac ni farchogwn ar geffylau; ac wrth waith ein dwylo ni ddywedwn eto, 'Ein Duw'. Ynot ti y caiff yr amddifad drugaredd."

Eseia 40:31
ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr ARGLWYDD yn adennill eu nerth; y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffygio.

Iago 1:27
Dyma'r grefydd sy'n bur a dilychwin yng ngolwg Duw ein Tad: bod rhywun yn gofalu am yr amddifad a'r gweddwon yn eu cyfyngder, ac yn ei gadw ei hun heb ei ddifwyno gan y byd.

Jeremeia 29:11
Oherwydd myfi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer,' medd yr ARGLWYDD, 'bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi ichwi ddyfodol gobeithiol.

Mathew 25:40
A bydd y Brenin yn eu hateb, 'Yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ag ichwi ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain, fy nghymrodyr, i mi y gwnaethoch.'

Diarhebion 13:12
Y mae'r gobaith a oedir yn clafychu'r galon, ond y dymuniad a gyflawnir yn bren bywiol.

Salmau 82:3
Rhowch ddedfryd o blaid y gwan a'r amddifad, gwnewch gyfiawnder 'r truenus a'r diymgeledd.

Salmau 146:9
Y mae'r ARGLWYDD yn gwylio dros y dieithriaid, ac yn cynnal y weddw a'r amddifad; y mae'n difetha ffordd y drygionus.

Salmau 68:5-6
[5] Tad yr amddifaid ac amddiffynnydd y gweddwon yw Duw yn ei drigfan sanctaidd.[6] Mae Duw yn gosod yr unig mewn cartref, ac yn arwain allan garcharorion mewn llawenydd; ond y mae'r gwrthryfelwyr yn byw mewn diffeithwch.

Diarhebion 31:8-9
[8] Dadlau o blaid y mud, a thros achos yr holl rai diobaith.[9] Siarad yn eglur, a rho farn gyfiawn; cefnoga achos yr anghenus a'r tlawd.

Ioan 1:12-13
[12] Ond cynifer ag a'i derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw,[13] plant wedi eu geni nid o waed nac o ewyllys cnawd nac o ewyllys gu373?r, ond o Dduw.

Galatiaid 4:4-5
[4] Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei Fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y Gyfraith,[5] i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y Gyfraith, er mwyn i ni gael braint mabwysiad.

Rhufeiniaid 8:14-17
[14] Y mae pawb sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn blant Duw.[15] Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto'n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, "Abba! Dad!"[16] Y mae'r Ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu 'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw.[17] Ac os plant, etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chydetifeddion Christ, os yn wir yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd.

Salmau 10:14-18
[14] Ond yn wir, yr wyt yn edrych ar helynt a gofid, ac yn sylwi er mwyn ei gymryd yn dy law; arnat ti y dibynna'r anffodus, ti sydd wedi cynorthwyo'r amddifad.[15] Dryllia nerth y drygionus a'r anfad; chwilia am ei ddrygioni nes ei ddihysbyddu.[16] Y mae'r ARGLWYDD yn frenin byth bythoedd; difethir y cenhedloedd o'i dir.[17] Clywaist, O ARGLWYDD, ddyhead yr anghenus; yr wyt yn cryfhau eu calon wrth wrando arnynt,[18] yn gweinyddu barn i'r amddifad a'r gorthrymedig, rhag i feidrolion beri ofn mwyach.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004