A A A A A

Life: [Aging]


1 Timotheus 5:8
Ond pwy bynnag nad yw'n darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn arbennig ei deulu ei hun, y mae wedi gwadu'r ffydd ac y mae'n waeth nag anghredadun.

2 Corinthiaid 4:16
Am hynny, nid ydym yn digalonni. Er ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddir ddydd ar l dydd.

Deuteronomium 32:7
Cofia'r dyddiau gynt, ystyria flynyddoedd y cenedlaethau a fu; gofyn i'th dad, ac fe fynega ef iti; neu i'th hynafgwyr, ac fe ddywedant hwy wrthyt.

Deuteronomium 34:7
Yr oedd Moses yn gant ac ugain oed pan fu farw; nid oedd ei lygad wedi pylu, na'i ynni wedi pallu.

Pregethwr 7:10
Paid dweud, "Pam y mae'r dyddiau a fu yn well na'r rhai hyn?" Oherwydd ni ddangosir doethineb wrth ofyn hyn.

Exodus 20:12
"Anrhydedda dy dad a'th fam, er mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r ARGLWYDD yn ei rhoi iti.

Genesis 6:3
A dywedodd yr ARGLWYDD, "Ni fydd fy ysbryd yn aros am byth mewn meidrolyn, oherwydd cnawd yw; ond cant ac ugain o flynyddoedd fydd hyd ei oes."

Genesis 25:8
Anadlodd Abraham ei anadl olaf, a bu farw wedi oes hir, yn hen ac oedrannus; a chladdwyd ef gyda'i dylwyth.

Eseia 40:29
Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym.

Eseia 46:4
hyd eich henaint, myfi yw Duw, hyd eich penwynni, mi a'ch cariaf. Myfi sy'n gwneud, myfi sy'n cludo, myfi sy'n cario, a myfi sy'n arbed.

Job 5:26
Ei i'r bedd mewn henaint teg, fel y cesglir ysgub yn ei phryd.

Job 12:12-20
[12] "Ai ymhlith yr oedrannus y ceir doethineb, a deall gyda'r rhai sydd ymlaen mewn dyddiau?[13] Gan Dduw y mae doethineb a chryfder, a chyngor a deall sydd eiddo iddo.[14] Os dinistria, nid adeiledir: os carchara neb, nid oes rhyddhad.[15] Os atal ef y dyfroedd, yna y mae sychder; a phan ollwng hwy, yna gorlifant y ddaear.[16] Ganddo ef y mae nerth a gwir ddoethineb; ef biau'r sawl a dwyllir a'r sawl sy'n twyllo.[17] Gwna i gynghorwyr gerdded yn droednoeth, a gwawdia farnwyr.[18] Y mae'n datod gwregys brenhinoedd, ac yn rhwymo carpiau am eu llwynau.[19] Gwna i offeiriaid gerdded yn droednoeth, a lloria'r rhai sefydledig.[20] Diddyma ymadrodd y rhai y credir ynddynt, a chymer graffter yr henuriaid oddi wrthynt.

Job 32:7
Dywedais, 'Caiff profiad maith siarad, ac amlder blynyddoedd draethu doethineb.'

Joel 2:28
"Ar l hyn tywalltaf fy ysbryd ar bawb; bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich hynafgwyr yn gweld breuddwydion, a'ch gwu375?r ifainc yn cael gweledigaethau.

Lefiticus 19:32
"'Yr wyt i godi i'r oedrannus a pharchu'r hen, ac fe ofni dy Dduw. Myfi yw'r ARGLWYDD.

Philemon 1:9
yr wyf yn hytrach, ar sail cariad, yn apelio atat. Ie, myfi, Paul, a mi'n llysgennad Crist Iesu, ac yn awr hefyd yn garcharor drosto,

Salmau 71:9
Paid 'm bwrw ymaith yn amser henaint; paid 'm gadael pan fydd fy nerth yn pallu.

Salmau 71:18
a hyd yn oed pan wyf yn hen a phenwyn, O Dduw, paid 'm gadael, nes imi fynegi dy rym i'r cenedlaethau sy'n codi.

Salmau 73:26
Er i'm calon a'm cnawd ballu, eto y mae Duw yn gryfder i'm calon ac yn rhan imi am byth.

Salmau 90:10-12
[10] Deng mlynedd a thrigain yw blynyddoedd ein heinioes, neu efallai bedwar ugain trwy gryfder, ond y mae eu hyd yn faich ac yn flinder; nt heibio yn fuan, ac ehedwn ymaith.[11] Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter, a'th ddigofaint, fel y rhai sy'n dy ofni?[12] Felly dysg ni i gyfrif ein dyddiau, inni gael calon ddoeth.

Salmau 91:16
Digonaf ef hir ddyddiau, a gwnaf iddo fwynhau fy iachawdwriaeth."

Diarhebion 17:6
Coron yr hen yw plant eu plant, a balchder plant yw eu rhieni.

Diarhebion 20:29
Gogoniant yr ifainc yw eu nerth, ac addurn i'r hen yw penwynni.

Diarhebion 23:22
Gwrando ar dy dad, a'th genhedlodd, a phaid dirmygu dy fam pan fydd yn hen.

Salmau 37:35
Gwelais y drygionus yn ddidostur, yn taflu fel blaguryn iraidd;

1 Cronicl 29:28
Bu farw'n hen u373?r mewn oedran teg, yn berchen ar gyfoeth ac yn llawn anrhydedd; a theyrnasodd ei fab Solomon yn ei le.

1 Brenhinoedd 3:14
Ac os bydd iti rodio yn fy ffyrdd, a chadw fy neddfau a'm gorchmynion, fel y rhodiodd dy dad Dafydd, estynnaf dy ddyddiau hefyd."

Salmau 103:5
ef sy'n fy nigoni daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr.

Titus 2:3
Ac wrth y gwragedd hynaf yr un modd: am iddynt fod yn ddefosiynol eu hymarweddiad, yn ddiwenwyn, a heb fod yn gaeth i ormodedd o win;

1 Timotheus 5:1-2
[1] Paid cheryddu hynafgwr, ond ei gymell fel petai'n dad i ti, y dynion ifainc fel brodyr,[2] y gwragedd hu375?n fel mamau, a'r merched ifainc phurdeb llwyr fel chwiorydd.

Salmau 71:8-9
[8] Minu suu on täis sinu kiitust ja su ülevust kogu päeva.[9] Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!

Philipiaid 3:20-21
[20] Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat - Issandat Jeesust Kristust,[21] kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.

Eseia 46:3-4
[3] Kuulge mind, Jaakobi sugu, ja kogu Iisraeli soo jääk, keda mul on tulnud kanda emaihust peale, sülle võtta emaüsast alates.[4] Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma kannan teid; mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.

Salmau 92:12-15
[12] Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad.[13] Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.[14] Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.[15] Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad

Pregethwr 12:1-7
[1] Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle! -[2] enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, ja vihma järel tulevad taas pilved -[3] siis kui koja valvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru; kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud, ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks;[4] kui välisuksed sulguvad, kui veski mürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad;[5] kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm; kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb - sest inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi -,[6] enne kui hõbeköis katkeb ja kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb,[7] sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739