A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Actau'r Apostolion 8:23
oherwydd 'rwy'n gweld dy fod yn llawn chwerwder ac yn gaeth i ddrygioni."

Colosiaid 3:8-13
[8] Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn: digofaint, llid, drwgdeimlad, cabledd a bryntni o'ch genau.[9] Peidiwch dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol, ynghyd 'i gweithredoedd,[10] ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei Chreawdwr.[11] Nid oes yma ragor rhwng Groegiaid ac Iddewon, enwaediad a dienwaediad, barbariad, Scythiad, caeth, rhydd; ond Crist yw pob peth, a Christ sydd ym mhob peth.[12] Am hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch am-danoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amynedd.[13] Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch i'ch gilydd os bydd gan rywun gu373?yn yn erbyn rhywun arall; fel y maddeuodd yr Arglwydd i chwi, felly gwnewch chwithau.

Pregethwr 7:9
Paid rhuthro i ddangos dig, oherwydd ym mynwes ffyliaid y mae dig yn aros.

Effesiaid 4:26
Byddwch ddig, ond peidiwch phechu; peidiwch gadael i'r haul fachlud ar eich digofaint,

Eseciel 3:14
Cododd yr ysbryd fi a'm cario ymaith; ac yr oeddwn yn mynd yn chwerw yng ngwres fy ysbryd, a llaw yr ARGLWYDD yn drwm arnaf.

Eseia 38:17
Wele, er lles y bu'r holl chwerwder hwn i mi; yn dy gariad dygaist fi o bwll distryw, a thaflu fy holl bechodau y tu l i'th gefn.

Job 7:11
"Ond myfi, nid ataliaf fy ngeiriau; llefaraf yng nghyfyngder fy ysbryd, cwynaf yn chwerwder fy enaid.

Job 10:1
"Yr wyf wedi alaru ar fy mywyd; rhoddaf ryddid i'm cwyn, llefaraf o chwerwedd fy ysbryd.

Job 21:25
Bydd arall farw yn chwerw ei ysbryd, heb brofi daioni.

Marc 11:25
A phan fyddwch ar eich traed yn gweddo, os bydd gennych rywbeth yn erbyn unrhyw un, maddeuwch iddynt, er mwyn i'ch Tad sydd yn y nefoedd faddau i chwithau eich camweddau."

Diarhebion 10:12
Y mae casineb yn achosi cynnen, ond y mae cariad yn cuddio pob trosedd.

Diarhebion 14:10
Gu373?yr y galon am ei chwerwder ei hun, ac ni all dieithryn gyfranogi o'i llawenydd.

Diarhebion 15:1
Y mae ateb llednais yn dofi dig, ond gair garw yn cynnau llid.

Diarhebion 17:25
Y mae mab ynfyd yn flinder i'w dad, ac yn achos chwerwder i'w fam.

Rhufeiniaid 3:14
a'u genau'n llawn melltith a chwerwedd.

Mathew 6:14-15
[14] Oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi.[15] Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi.

Iago 1:19-20
[19] Ystyriwch, fy nghyfeillion annwyl. Rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru, ac yn araf i ddigio,[20] oherwydd nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Duw.

Hebreaid 12:14-15
[14] Ceisiwch heddwch phawb, a'r bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr Arglwydd hebddo.[15] Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio'n l oddi wrth ras Duw, rhag i ryw wreiddyn chwerw dyfu i'ch blino, ac i lawer gael eu llygru ganddo.

Effesiaid 4:31-32
[31] Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerwder, llid, digofaint, twrw, a sen, ynghyd phob drwgdeimlad.[32] Byddwch yn dirion wrth eich gilydd; yn dyner eich calon, yn maddau i'ch gilydd fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004