A A A A A

Bad Character: [Betrayal]


Mathew 27:3-4
[3] Yna pan welodd Jwdas, ei fradychwr, fod Iesu wedi ei gondemnio, bu'n edifar ganddo ac aeth 'r deg darn arian ar hugain yn l at y prif offeiriaid a'r henuriaid.[4] Dywedodd, "Pechais trwy fradychu dyn dieuog." "Beth yw hynny i ni?" meddent hwy, "rhyngot ti a hynny."

Mathew 6:14-15
[14] Oherwydd os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi.[15] Ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi.

Marc 11:25
A phan fyddwch ar eich traed yn gweddo, os bydd gennych rywbeth yn erbyn unrhyw un, maddeuwch iddynt, er mwyn i'ch Tad sydd yn y nefoedd faddau i chwithau eich camweddau."

Mathew 7:12
Pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch chwithau felly iddynt hwy; hyn yw'r Gyfraith a'r proffwydi.

Hebreaid 4:15
Canys nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef 'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth, yn yr un modd ni, ac eto heb bechod.

Genesis 12:3
Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dy felltithio, ac ynot ti bendithir holl dylwythau'r ddaear."

Rhufeiniaid 3:23
Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu, ac yn amddifad o ogoniant Duw.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004