A A A A A

Bad Character: [Anger]


Effesiaid 4:26-31
[26] Byddwch ddig, ond peidiwch phechu; peidiwch gadael i'r haul fachlud ar eich digofaint,[27] a pheidiwch rhoi cyfle i'r diafol.[28] Y mae'r lleidr i beidio lladrata mwyach; yn hytrach, dylai ymroi i weithio'n onest 'i ddwylo ei hun, er mwyn cael rhywbeth i'w rannu 'r sawl sydd mewn angen.[29] Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch genau, dim ond geiriau da, sydd er adeiladaeth yn l yr angen, ac felly'n dwyn bendith i'r sawl sy'n eu clywed.[30] Peidiwch thristu Ysbryd Gln Duw, yr Ysbryd y gosodwyd ei sl arnoch ar gyfer dydd eich prynu'n rhydd.[31] Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerwder, llid, digofaint, twrw, a sen, ynghyd phob drwgdeimlad.

Iago 1:19-20
[19] Ystyriwch, fy nghyfeillion annwyl. Rhaid i bob un fod yn gyflym i wrando, ond yn araf i lefaru, ac yn araf i ddigio,[20] oherwydd nid yw dicter dynol yn hyrwyddo cyfiawnder Duw.

Diarhebion 29:11
Y mae'r ffu373?l yn arllwys ei holl ddig, ond y mae'r doeth yn ei gadw dan reolaeth.

Pregethwr 7:9
Paid rhuthro i ddangos dig, oherwydd ym mynwes ffyliaid y mae dig yn aros.

Diarhebion 15:1
Y mae ateb llednais yn dofi dig, ond gair garw yn cynnau llid.

Diarhebion 15:18
Y mae un drwg ei dymer yn codi cynnen, ond y mae'r amyneddgar yn tawelu cweryl.

Colosiaid 3:8
Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn: digofaint, llid, drwgdeimlad, cabledd a bryntni o'ch genau.

Iago 4:1-2
[1] O ble y daeth ymrafaelion a chwerylon yn eich plith? Onid o'r chwantau sy'n milwrio yn eich aelodau?[2] Yr ydych yn chwennych ac yn methu cael; yr ydych yn llofruddio ac eiddigeddu ac yn methu meddiannu; yr ydych yn ymladd a rhyfela. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn.

Diarhebion 16:32
Gwell bod yn amyneddgar nag yn rhyfelwr, a rheoli tymer na chipio dinas.

Diarhebion 22:24
Paid chyfeillachu neb a chanddo dymer ddrwg, nac aros yng nghwmni'r dicllon,

Mathew 5:22
Ond 'rwyf fi'n dweud wrthych y bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd, bydd yn atebol i'r llys, a phwy bynnag sy'n dweud wrtho, 'Y ffu373?l', bydd yn ateb am hynny yn nhn uffern.

Salmau 37:8-9
[8] Paid digio; rho'r gorau i lid; paid bod yn ddig, ni ddaw ond drwg o hynny.[9] Oherwydd dinistrir y rhai drwg, ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr ARGLWYDD yn etifeddu'r tir.

Salmau 7:11
Duw sydd farnwr cyfiawn, a Duw sy'n dedfrydu bob amser.

2 Brenhinoedd 11:9-10
[9] Gwnaeth y capteiniaid bopeth a orchmynnodd yr offeiriad Jehoiada, pob un yn cymryd ei gwmni, y rhai oedd ar ddyletswydd ar y Saboth, a'r rhai oedd yn rhydd, a dod at yr offeiriad Jehoiada.[10] Yna rhoddodd yr offeiriad i'r capteiniaid y gwaywffyn a'r tarianau a fu gan Ddafydd ac a oedd yn nhu375?'r ARGLWYDD.

2 Brenhinoedd 17:18
Llidiodd yr ARGLWYDD yn fawr yn erbyn Israel, a gyrrodd hwy o'i u373?ydd, heb adael ond llwyth Jwda'n unig ar l.

Diarhebion 14:29
Y mae digon o ddeall gan yr amyneddgar, ond dyrchafu ffolineb a wna'r byr ei dymer.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004