A A A A A

Additional: [Abundance]


1 Timotheus 5:8
Ond pwy bynnag nad yw'n darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn arbennig ei deulu ei hun, y mae wedi gwadu'r ffydd ac y mae'n waeth nag anghredadun.

2 Corinthiaid 9:8
Y mae Duw yn gallu rhoi pob gras i chwi yn helaeth, er mwyn i chwi, ar ben eich digon bob amser ym mhob peth, allu rhoi yn helaeth i bob gwaith da.

Deuteronomium 29:12
Yr ydych yn sefyll i dderbyn cyfamod yr ARGLWYDD eich Duw, a'r cytundeb trwy lw y mae'n ei wneud chwi heddiw,

Effesiaid 3:20
Iddo ef, sydd 'r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni,

Exodus 34:6
Aeth yr ARGLWYDD heibio o'i flaen, a chyhoeddi: "Yr ARGLWYDD, yr ARGLWYDD, Duw trugarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb;

Iago 1:17
Oddi uchod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith. Disgyn y maent oddi wrth Dad goleuadau'r nef; ac iddo ef ni pherthyn na chyfnewid na chysgod troadau'r rhod.

Ioan 10:10
Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder.

Luc 6:38
Rhowch, ac fe roir i chwi; rhoir yn eich cl fesur da, wedi ei wasgu i lawr a'i ysgwyd ynghyd nes gorlifo; oherwydd 'r mesur y rhowch y rhoir i chwi yn l."

Luc 6:45
Y mae'r dyn da yn dwyn daioni o drysor daionus ei galon, a'r dyn drwg yn dwyn drygioni o'i ddrygioni; oherwydd yn l yr hyn sy'n llenwi ei galon y mae ei enau yn llefaru.

Mathew 6:33
Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoir y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi.

Philipiaid 4:19
A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn l cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu.

Diarhebion 3:5-10
[5] Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD, a phaid dibynnu ar dy ddeall dy hun.[6] Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau'n union.[7] Paid bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun; ofna'r ARGLWYDD, a chilia oddi wrth ddrwg.[8] Bydd hyn yn iechyd i'th gorff, ac yn faeth i'th esgyrn.[9] Anrhydedda'r ARGLWYDD 'th gyfoeth, ac blaenffrwyth dy holl gynnyrch.[10] Yna bydd dy ysguboriau'n orlawn, a'th gafnau'n gorlifo gan win.

Salmau 23:5
Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'm blaen yng ngu373?ydd fy ngelynion; yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew; y mae fy nghwpan yn llawn.

Salmau 36:8
Fe'u digonir llawnder dy du375?, a diodi hwy o afon dy gysuron;

Salmau 37:11
Ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn.

Salmau 65:11
Yr wyt yn coroni'r flwyddyn 'th ddaioni, ac y mae dy lwybrau'n diferu gan fraster.

Salmau 72:16
Bydded digonedd o u375?d yn y wlad, yn tyfu hyd at bennau'r mynyddoedd; a bydded ei gnwd yn cynyddu fel Lebanon, a'i rawn fel gwellt y maes.

Rhufeiniaid 15:13
A bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi phob llawenydd a thangnefedd wrth ichwi arfer eich ffydd, nes eich bod, trwy nerth yr Ysbryd Gln, yn gorlifo gobaith.

Salmau 66:8-12
[8] Bendithiwch ein Duw, O bobloedd, a seiniwch ei fawl yn glywadwy.[9] Ef a roes le i ni ymysg y byw, ac ni adawodd i'n troed lithro.[10] Oherwydd buost yn ein profi, O Dduw, ac yn ein coethi fel arian.[11] Dygaist ni i'r rhwyd, rhoist rwymau amdanom,[12] gadewaist i ddynion farchogaeth dros ein pennau, aethom trwy dn a dyfroedd; ond dygaist ni allan i ryddid.

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004