A A A A A

Chúa Trời: [Phước lành]


Lu-ca 6:38
Hãy cho, các ngươi sẽ nhận. Các ngươi sẽ được ban cho nhiều. Người ta sẽ nén chặt, lắc cho thật đầy tràn, đổ vào lòng các ngươi. Các ngươi cho người khác ra sao thì Thượng Đế cũng sẽ cho các ngươi như thế.”

Ma-thi-ơ 5:4
Phúc cho những ai đang buồn bã, vì Thượng Đế sẽ an ủi họ.

Phi-líp 4:19
Thượng Đế của tôi sẽ dùng sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em.

Thánh Thi 67:7
Ngài ban phúc lành cho chúng tôi để mọi người trên đất kính sợ Ngài.

Dân Số 6:24-25
[24] Cầu xin CHÚA ban phước và gìn giữ ngươi.[25] Cầu xin CHÚA tỏ lòng nhân từ và bác ái đối với ngươi.

Phi-líp 4:6-7
[6] Đừng lo âu gì hết nhưng trong mọi hoàn cảnh hãy dùng lời khẩn nguyện và tạ ơn mà trình những nhu cầu mình cho Thượng Đế[7] thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.

Gia-cơ 1:17
Ngài đã ban cho chúng ta sự sống qua lời của chân lý để chúng ta đứng đầu trong mọi vật Ngài dựng nên.

Giê-rê-mi-a 17:7-8
[7] Nhưng ai tin cậy CHÚA sẽ được phước. Ngài sẽ chứng tỏ cho người đó thấy rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy.[8] Người đó sẽ lớn mạnh, như cây trồng gần dòng nước, đâm rễ mọc bên cạnh suối. Dù cho trời nóng nực cũng không sao; lá nó vẫn xanh tươi. Nó không lo năm hạn hán không mưa; luôn luôn ra trái.

I-sai-a 41:10
Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi. Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi; Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.

Giăng 1:16
Vì Ngài tràn đầy ân phúc cho nên nhờ Ngài mà chúng ta nhận hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

Sáng Thế 22:16-17
[16] rằng, “CHÚA phán, ‘Vì đối với ta, con đã không tiếc con trai, tức con một của con, nên nhân danh chính mình, ta hứa như sau:[17] Ta chắc chắn sẽ ban phước và cho con vô số con cháu. Chúng nó sẽ đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Chúng sẽ chiếm đoạt thành trì của quân thù.

Sáng Thế 27:28-29
[28] Nguyện Thượng Đế ban cho con đủ mưa và đất đai phì nhiêu để con tràn đầy ngũ cốc và rượu mới.[29] Nguyện các nước sẽ phục vụ con và các dân sẽ cúi lạy con. Nguyện con cai quản các anh em con và nguyện các con của mẹ con cúi lạy con. Nguyện kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ nào chúc phước con sẽ được phước.”

Thánh Thi 1:1-3
[1] Phúc cho người nào không nghe lời kẻ ác, không bước trong nẻo tội nhân, chẳng làm như kẻ xấc láo.[2] Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA, và suy tư lời ấy đêm ngày.[3] Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng khô héo. Mọi việc họ làm đều thành công.

Thánh Thi 23:1-4
[1] CHÚA là Đấng chăn giữ tôi; nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.[2] Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh. Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.[3] Ngài thêm sức mới cho tôi, dắt tôi vào các lối ngay thẳng vì danh tốt của Ngài.[4] Dù phải băng qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Ngài cùng đi với tôi. Cây trượng và cây gậy của CHÚA an ủi tôi.

2 Sa-mu-ên 22:3-4
[3] CHÚA là khối đá, nơi tôi chạy đến ẩn núp. Ngài là cái thuẫn và là sức mạnh cứu tôi, Đấng bênh vực và là nơi trú ẩn tôi. CHÚA cứu tôi khỏi mọi kẻ muốn làm hại tôi.[4] Tôi kêu cầu cùng CHÚA, Ngài là Đấng đáng được ca ngợi. Tôi sẽ được giải thoát khỏi tay kẻ thù.

1 Giăng 5:18
Chúng ta biết ai làm con cái Thượng Đế không thể cứ mãi phạm tội. Con Thượng Đế giữ người ấy an toàn, Kẻ Ác không thể đụng tới họ được.

Thánh Thi 138:7
Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi. Khi kẻ thù tôi nổi giận, Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.

2 Cô-rinh-tô 9:8
Ngài có thể cho anh chị em dư dả ân phúc để có thể dâng hiến cho các việc thiện.

Phi-líp 4:7
thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center