A A A A A

Знаки математики: [Число 10]


1 Царів 7:23
І зробив він лите море, десять ліктів від краю його аж до краю його, навколо круглясте, і п'ять ліктів височина його. А шнур на тридцять ліктів оточив би його навколо.

Числа 11:11
І сказав Мойсей до Господа: Нащо вчинив Ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милости в очах Твоїх, що Ти поклав тягара всього народу на мене?

Повторення Закону 1:11
Господь, Бог ваших батьків, нехай додасть вам у тисячу раз, і нехай поблагословить вас, як Він говорив вам.

Левит 20:13
А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них!

1 Коринфян 6:9-11
[9] Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники,[10] ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки Царства Божого не вспадкують вони![11] І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом нашого Бога.

1 Коринфян 10:13
Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її.

Римлян 1:20
Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання,

Филипян 4:19
Ñuca Dios canguna tucui ministishcara cungami, pai sumaj tiashcai charishca ashca vaUj tupura Cristo Jesuspi.

2 Тимофію 3:16
Tucui Dios Quillcashca Diosmanda rimashcami. Valinmi yachachingaj, camachingaj, alichingaj, ali causanara yachachingaj,

Луки 23:34
Jesús nica: Yaya, paigunara perdonapai. Paiguna rashcara mana intindinaun. Paigunapura paihua churanara chaupisha, maicanda Uchayuj ajta camasha canauca.

Луки 11:11
¿Cangunamanda maican yaya, paihua churi paita: Tandara carahuai, nijpi, yaya shu rumira cungachu? ¿Aichahuara mañajpi, yaya machacuira cungachu?

1 Коринфян 6:9
¿Manzhu yachanguichi, Dios mandana pachara mana apinaungachu manalira rajguna? Ama pandanguichichu: shujhua tacarijgunas, runa rashca diosta adorajgunas, huarmihua tacarijgunas, irusta rajgunas, caripura tacarijgunas,

Іван 1:8
Juan mana cai punzhayachinachu aca, astaun cai punzhayachinara ricsichingaj shamucami.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972