A A A A A

Церква: [Диякони]


1 Тимофію 3:1-13
[1] Вірне це слово: коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне.[2] А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати,[3] не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюбець,[4] щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю,[5] бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу Церкву?[6] не новонавернений, щоб він не запишався, і не впав у ворожий осуд.[7] Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську.[8] Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромнозахланні,[9] такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні.[10] Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть бездоганні.[11] Так само жінки нехай будуть поважні, не обмовливі, тверезі та вірні в усьому.[12] Диякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми й своїми домами.[13] Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса.

Филипян 1:1
Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та дияконами:

Діяння Апостолів 6:1-7
[1] Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані.[2] Тоді ті Дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали: Нам не личить покинути Боже Слово, і служити при столах.[3] Отож, браття, виглядіть ізпоміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу оцю.[4] А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову.[5] І всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і Тимона та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії,[6] їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них.[7] І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі.

Римлян 16:1
Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю Церкви в Кенхреях,

Тита 1:7
Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий,

Діяння Апостолів 6:3
Отож, браття, виглядіть ізпоміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу оцю.

Іван 8:32
і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить!

Єфесян 4:11
І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів,

Діяння Апостолів 20:28
Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти Церкву Божу, яку власною кров'ю набув Він.

Іван 6:54
Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.

Марк 6:3
Хіба ж Він не тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри Його хіба тут не між нами? І вони спокушалися Ним...

1 Коринфян 12:28
А інших поставив Бог у Церкві поперше апостолами, подруге пророками, потретє учителями, потім дав сили, також дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови.

Галатів 1:19
А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.

Малахій 1:11
Бо від сходу сонця й аж по захід його звеличиться Ймення Моє між народами, і кадиться в кожному місці для Ймення Мого дар чистий, бо звеличиться Ймення Моє між народами, каже Господь Саваот.

Євреїв 13:17
Слухайтесь ваших наставників та коріться їм, вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зідхаючи, бо це для вас не корисне.

Іван 3:3-5
[3] Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства.[4] Никодим Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?[5] Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже.

Євреїв 12:14
Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа.

Діяння Апостолів 6:4
А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову.

1 Тимофію 3:1-7
[1] Adevărat este cuvântul acesta: "Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun."[2] Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.[3] Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;[4] să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.[5] Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?[6] Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.[7] Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

1 Тимофію 2:12
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.

Діяння Апостолів 14:23
Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.

1 Тимофію 5:17
Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.

Євреїв 13:7
Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!

Тита 1:8
ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat;

1 Петра 5:2
păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.

Тита 1:6
dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare.

1 Тимофію 5:22
Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.

Тита 1:5
Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit:

Галатів 4:19
Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania