A A A A A

Gizemler: [Dinozorlar]


Yeşaya 27:1
O gün RAB Livyatan’ı, o kaçan yılanı, Evet Livyatan’ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı Acımasız, kocaman, güçlü kılıcıyla cezalandıracak, Denizdeki canavarı öldürecek.

Yaratılış 1:21
Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.

Mezmurlar 104:26
Orada gemiler dolaşır, İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.

Romalılar 1:18
Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir.

Wolaytta Bible 2004
Copyright (SIM) 2004