A A A A A

Hayat: [Hayvanlar]


Yaratılış 1:21
Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.

Yaratılış 1:30
Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp veren bütün hayvanlara– yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu.

Yakup 3:7
İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir.

Yeremya 8:7
Gökteki leylek bile Belli mevsimlerini bilir. Kumru da kırlangıç da turna da Göç etme zamanını gözetir. Oysa halkım buyruklarımı bilmez.

Eyüp 35:11
Yeryüzündeki hayvanlardan çok bize öğretir Ve bizi gökteki kuşlardan daha bilge kılar.

Luka 3:6
Ve bütün insanlar Tanrı’nın sağladığı kurtuluşu görecektir.’ ”

Luka 12:24
Kargalara bakın! Ne eker, ne biçerler; ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz!

Matta 6:26
Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:10
Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.

Mezmurlar 104:21
Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı’dan yiyecek ister.

Yaratılış 2:19-20
[19] RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem’e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı.[20] Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı.

Yaratılış 9:2-3
[2] “Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir.[3] Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum.

Yaratılış 1:24-28
[24] Tanrı, “Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” diye buyurdu. Ve öyle oldu.[25] Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.[26] Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”[27] Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı.[28] Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
[6] Ey tembel kişi, git, karıncalara bak, Onların yaşamından bilgelik öğren.[7] Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde,[8] Yazın erzaklarını biriktirirler, Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde.

Mezmurlar 8:6-9
[6] Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin;[7] Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları,[8] Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.[9] Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Eyüp 12:7-10
[7] “Ama şimdi sor hayvanlara, sana öğretsinler, Gökte uçan kuşlara sor, sana anlatsınlar,[8] Toprağa söyle, sana öğretsin, Denizdeki balıklara sor, sana bilgi versinler.[9] Hangisi bilmez Bunu RAB’bin yaptığını?[10] Her yaratığın canı, Bütün insanlığın soluğu O’nun elindedir.

Yeşaya 11:6-9
[6] Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek.[7] İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.[8] Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.[9] Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak.

Vaiz 3:18-21
[18] İnsanlara gelince, “Tanrı hayvan olduklarını görsünler diye insanları sınıyor” diye düşündüm.[19] Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor. Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa, öbürü de öyle ölüyor. Hepsi aynı soluğu taşıyor. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur. Çünkü her şey boş.[20] İkisi de aynı yere gidiyor; topraktan gelmiş, toprağa dönüyor.[21] Kim biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya, yeraltına indiğini?

Mezmurlar 148:7-12
[7] Yeryüzünden RAB’be övgüler sunun, Ey deniz canavarları, bütün enginler,[8] Şimşek, dolu, kar, bulutlar, O’nun buyruğuna uyan fırtınalar,[9] Dağlar, bütün tepeler, Meyve ağaçları, sedir ağaçları,[10] Yabanıl ve evcil hayvanlar, Sürüngenler, uçan kuşlar,[11] Yeryüzünün kralları, bütün halklar, Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,[12] Delikanlılar, genç kızlar, Yaşlılar, çocuklar!

Turkish Bible (New Turkish Bible) NTB 2009
Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008