A A A A A

Kötü Karakter: [Zorbalık]


1 Yuhanna 2:9
Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.

1 Yuhanna 3:15
Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz.

2 Timoteos 1:7
Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

Yasa'nın Tekrarı 31:6
Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.”

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin.

Efesliler 6:12
Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Levililer 19:18
Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.

Matta 5:11
“Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, Olayı diline dolayansa can dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:10
Alaycıyı kov, kavga biter; Çekişme ve aşağılamalar da sona erer.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:16
Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar, Ama kötüler felakette yıkılır.

Mezmurlar 138:7
Sıkıntıya düşersem, canımı korur, Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, Sağ elin beni kurtarır.

Romalılar 2:1
Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun.

Romalılar 12:18-19
[18] Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.[19] Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’ ”

Romalılar 12:20-21
[20] Ama, “Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.”[21] Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.

Luka 6:27-28
[27] “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.[28] “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.

Matta 5:44-45
[44] Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.[45] Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Yeşaya 41:11-13
[11] “Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.[12] Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.[13] Çünkü sağ elinden tutan, ‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.

Matta 5:38-41
[38] “ ‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz.[39] Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.[40] Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin.[41] Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün.

Mezmurlar 34:12-18
[12] Kim yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek istiyorsa,[13] Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.[14] Kötülükten sakının, iyilik yapın; Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.[15] RAB’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, Kulakları onların yakarışına açıktır.[16] RAB kötülük yapanlara karşıdır, Onların anısını yeryüzünden siler.[17] Doğrular yakarır, RAB duyar; Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.[18] RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezikleri kurtarır.

Turkish Bible (New Turkish Bible) NTB 2009
Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008