A A A A A

Ek: [Nefret]


Daniel 11:31
“Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklar.

Daniel 12:11
“Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1 290 gün geçecek.

Yasa'nın Tekrarı 22:5
“Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.

Yasa'nın Tekrarı 23:18
Fuhuş yapan kadın ya da erkeğin kazancını adak olarak Tanrınız RAB’bin Tapınağı’na götürmeyeceksiniz. İkisi de Tanrınız RAB’bin gözünde iğrençtir.

Yasa'nın Tekrarı 24:4
kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu RAB’bin gözünde iğrençtir. Tanrınız RAB’bin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin.

Yeşaya 1:13
Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum.

Levililer 7:18
Esenlik kurbanının eti üçüncü gün yenirse sunu kabul edilmeyecek, geçerli sayılmayacak. Çünkü et kirlenmiş sayılır ve her yiyen suçunun cezasını çekecektir.

Levililer 18:22
Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1
RAB hileli teraziden iğrenir, Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:20
RAB sapık yürekliden iğrenir, Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
RAB yalancı dudaklardan iğrenir, Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:8
RAB kötülerin kurbanından iğrenir, Ama doğruların duası O’nu hoşnut eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:26
RAB kötünün tasarılarından iğrenir, Temiz düşüncelerden hoşnut kalır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
RAB yüreği küstah olandan iğrenir, Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:15
Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de RAB’bi tiksindirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:10
RAB hileli tartıdan da, hileli ölçüden de tiksinir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:23
RAB hileli tartıdan tiksinir, Hileli teraziden hoşlanmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:9
Yasaya kulağını tıkayanın Duası da iğrençtir.

Vahiy 21:27
Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.

Markos 13:14
“Yıkıcı iğrenç şeyin, bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

Matta 24:15
“Peygamber Daniel’in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

Romalılar 1:26-27
[26] İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler.[27] Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.

Levililer 20:12-13
[12] Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.[13] Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20
[16] RAB’bin nefret ettiği altı şey, İğrendiği yedi şey vardır:[17] Gururlu gözler, Yalancı dil, Suçsuz kanı döken eller,[18] Düzenbaz yürek, Kötülüğe seğirten ayaklar,[19] Yalan soluyan yalancı tanık Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.[20] Oğlum, babanın buyruklarına uy, Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Turkish Bible (New Turkish Bible) NTB 2009
Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008