A A A A A

Matematik İşaretleri: [Sayı 3]


1 Timoteos 2:5
Allah birdir ve insanları Allah’a eriştiren tek bir şefaatçi vardır; O da beden alıp insan olan Mesih İsa’dır.

2 Timoteos 3:16
Allah’ın vahyettiği yazıların hepsi faydalıdır, bize hakikati öğretir, günahımızı ifşa eder, hatalarımızı düzeltir ve bizi hak yolunda eğitir.

Elçilerin İşleri 17:28
‘O’nda yaşarız, O’nda hareket ederiz, O’nda varız.’ Bazı şairleriniz de şöyle der: ‘Biz de O’nun soyundanız.’

Koloseliler 2:9
Çünkü Allah’ın sıfatları bütün kemaliyle insan bedeni alan Mesih’te bulunmaktadır.

İbraniler 4:12
Allah’ın kelâmı diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan bile keskindir. O kadar derine işler ki, canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayırır. Yüreğimizden geçenleri, bütün niyetlerimizi ayırt eder.

Yuhanna 4:24
Allah ruhtur. Bu yüzden O’na ibadet edenler de ruhen ve hakikaten ibadet etmelidirler.”

Matta 12:40
Yunus Peygamber, dev bir balığın karnında üç gün üç gece kaldı. İnsanoğlu da tıpkı bunun gibi, mezarda üç gün üç gece kalacaktır.

Vahiy 1:4
Ben Yuhanna, İsa Mesih’in Ege bölgesinde bulunan yedi cemaatine selam ederim! Ezelden ebede kadar var olan Allah’tan, tahtının huzurunda duran yedi ruhtan ve İsa Mesih’ten size lütuf ve selâmet dilerim.

Titus 1:12
Onlardan biri, kendi peygamberlerinden biri şöyle der: “Giritliler hep yalancıdır, vahşi hayvanlar gibidir, obur ve tembeldirler.”

1 Korintliler 15:33
Aldanmayın. “Kötü arkadaş iyi huyu bozar” diye bir söz vardır.

1 Yuhanna 5:7-9
[7] Ruh, su ve kan, üçü de buna şahitlik ederler. Ve üçü de ahenk içindedir.[8] Ruh, su ve kan, üçü de buna şahitlik ederler. Ve üçü de ahenk içindedir.[9] İnsanların şahitliğine itibar ediyorsak, Allah’ın şahitliği bundan çok daha üstündür. Çünkü bu, Allah’ın kendi semavî Oğlu hakkında ettiği şahitliktir.

Yuhanna 3:16-18
[16] Allah dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik semavî Oğlu’nu feda etti. Öyle ki, O’na iman eden helâk olmasın, ebedî hayata kavuşsun.[17] Allah semavî Oğlu’nu dünyaya gönderdi. Amacı dünyayı yargılayıp mahkûm etmek değildir, dünyayı semavî Oğlu vasıtasıyla kurtarmaktır.[18] Allah’ın semavî Oğlu’na iman eden mahkûm olmaz. Fakat O’na iman etmeyen şimdiden mahkûm olmuştur. Çünkü Allah’ın biricik semavî Oğlu’na iman etmemiştir.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info