A A A A A

Hayat: [Doğum günü]


Efesliler 2:10
Biz Allah’ın eseriyiz; O bizi Mesih İsa vasıtasıyla ruhen yeniden yarattı. Çünkü hazırladığı hayırlı amelleri işlememizi istiyor.

Yuhanna 16:21
Kadın çocuk doğuracağı zaman sancı çeker. Çünkü zamanı gelmiştir. Fakat bebek doğduğunda, çektiği sancıyı unutur. Dünyaya bir çocuk getirdiği için sevinir.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info