A A A A A

Hayat: [Yaşlanma]


1 Timoteos 5:8
Akrabalarına, özellikle de ev halkına bakmayanlar, imandan dönmüş sayılır. Böyleleri imansızlardan beter olmuştur.

2 Korintliler 4:16
Bu yüzden cesaretimiz kırılmaz. Evet, fani bedenlerimiz yıpranıyor, fakat iç varlığımız günden güne tazeleniyor.

Filimon 1:9
Fakat seni sevdiğim için rica etmeyi tercih ediyorum. Ben Pavlus, Mesih İsa’nın havarisi ve O’nun uğruna hapsedilmiş biri olarak sana sesleniyorum.

Titus 2:3
Aynı şekilde yaşlı kadınlar müminlere yaraşır bir hayat sürmeli, iftiracı ve şaraba esir olmamalı, iyiliği vazetmelidir.

1 Timoteos 5:1-2
[1] Senden yaşlı adamlara çıkışma; onlara babanmış gibi hürmetle öğüt ver. Genç erkeklere kardeşlerinmiş gibi,[2] senden yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kızlara tam bir iffetle, bacınmış gibi öğüt ver.

Filipililer 3:20-21
[20] Fakat biz Allah’ın hükümranlığının vatandaşlarıyız. Kurtarıcımız ve Efendimiz İsa Mesih’in göklerden gelişini bekliyoruz.[21] O kadirdir. Her şey O’na tâbidir. Bu kudreti sayesinde bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi ihtişamlı bedenine benzer kılacaktır.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info