A A A A A

Tanrı: [Buyruklarını]


Markos 10:19
O’nun emirlerini bilirsin: Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana hürmet et.”

Luka 18:20
O’nun emirlerini biliyorsun: ‘Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, annene babana hürmet et’” dedi.

Matta 22:34-40
[34] Ferisiler İsa’nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar.[35] İçlerinden bir şeriat âlimi, İsa’yı tuzağa düşürmek için şöyle sordu:[36] “Hoca, şeriattaki en büyük emir nedir?”[37] İsa ona, “Rab Allahın’ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla sev’” dedi.[38] “Birinci ve en büyük emir budur.[39] Buna benzer ikinci emir ise şudur: ‘Komşunu kendini sevdiğin gibi sev’.[40] Bütün Tevrat ve peygamberlik kitapları bu iki emre dayanır.”

Romalılar 13:9
Şeriat diyor ki: “Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme.” Bütün bunlar ve şeriatın diğer emirleri şöyle özetlenebilir: “Komşunu kendini sevdiğin gibi sev.”

Matta 19:16-19
[16] Bir adam İsa’ya geldi ve sordu: “Hocam, ebedî hayata sahip olmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?”[17] İsa ona şu cevabı verdi: “İyiliği neden bana soruyorsun? İyi olan yalnız Allah’tır. Ebedî hayata sahip olmak istiyorsan Allah’ın emirlerini yerine getir.”[18] Adam, “Hangi emirleri?” diye sordu. Bunun üzerine İsa şöyle dedi: “‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme,[19] annene babana hürmet et’ ve ‘komşunu kendini sevdiğin gibi sev.’”

Matta 22:36-40
[36] “Hoca, şeriattaki en büyük emir nedir?”[37] İsa ona, “Rab Allahın’ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla sev’” dedi.[38] “Birinci ve en büyük emir budur.[39] Buna benzer ikinci emir ise şudur: ‘Komşunu kendini sevdiğin gibi sev’.[40] Bütün Tevrat ve peygamberlik kitapları bu iki emre dayanır.”

Matta 10:17-22
[17] İnsanlardan sakının! Çünkü sizi yakalayacaklar, mahkemeye verecekler. Havralarında sizi kırbaçlayacaklar.[18] Peşimden geldiğiniz için sizi kralların ve yöneticilerin önüne çıkaracaklar. Onlara ve diğer halklara benim şahitlerim olacaksınız.[19] Sizi mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğiz diye endişelenmeyin. Çünkü o zaman Allah ne söyleyeceğinizi size bildirecektir.[20] Konuşan siz olmayacaksınız, semavî Babanız’ın Ruhu ağzınızdan konuşacak.[21] “Kardeş kardeşi, baba oğlunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecekler.[22] Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat sona kadar dayanıp bana sadık kalan kurtulacaktır.

Romalılar 13:8-14
[8] Birbirinize olan sevgi borcunuzdan başka hiç kimseye bir borcunuz olmasın. Çünkü başkalarını seven, zaten Tevrat’ın şeriatını yerine getirmiş olur.[9] Şeriat diyor ki: “Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme.” Bütün bunlar ve şeriatın diğer emirleri şöyle özetlenebilir: “Komşunu kendini sevdiğin gibi sev.”[10] Seven kişi başkalarına kötülük etmez. Bunun için sevmek demek, şeriatı yerine getirmek demektir.[11] Nasıl bir çağda yaşadığınızı fark edin. Artık uykudan uyanma zamanı gelmiştir. Çünkü kurtuluşumuz, İsa Mesih’e ilk iman ettiğimiz vakittekinden daha yakındır.[12] Artık gece ilerlemiş, gündüzün gelişi yaklaşmıştır. Bunun için karanlığa ait kötü amelleri bırakalım, nurun silahlarını kuşanalım.[13] Günün aydınlığında yaşayanlara lâyık, düzgün bir hayat sürelim. İçki âlemlerinden ve sarhoşluktan, fuhuştan ve sefahatten, çekişmelerden ve hasetten uzak duralım.[14] Bunun yerine Efendimiz İsa Mesih’in erdemlerini kuşanın, nefsinizin ihtiraslarına teslim olmayın.

Markos 12:28-34
[28] Din âlimlerinden biri İsa’ya geldi. İsa’nın Ferisilerle ve Sadukilerle tartıştığını duydu. Ne kadar iyi cevaplar verdiğini fark etti. İsa’ya, “En önemli emir hangisidir?” diye sordu.[29] İsa şöyle cevap verdi: “En önemli emir şudur: ‘Ey İsrail halkı, dinle! Rab Allahımız tek Rab’dir.[30] Rab Allahın’ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün kuvvetinle sev.’[31] İkinci önemli emir şudur: ‘Komşunu kendini sevdiğin gibi sev.’ Bunlardan daha büyük emir yoktur.”[32] Soruyu soran din âlimi, “Hocam, doğru söyledin” dedi, “Rab birdir, ondan başka ilah yoktur demekte haklısın.[33] İnsan Allah’ı bütün kalbiyle, bütün aklıyla, bütün kuvvetiyle sevmelidir. Komşusunu da kendini sevdiği gibi sevmelidir. Bu emirleri yerine getirmek, yakmalık adaklardan ve başka kurbanlardan daha önemlidir.”[34] İsa adamın akıllıca konuştuğunu görünce ona, “Sen Allah’ın Hükümranlığı’na çok yakınsın” dedi. Bundan sonra hiç kimse İsa’ya başka soru sormaya cesaret edemedi.

Yuhanna 14:15
“Beni seviyorsanız emirlerimi yerine getirirsiniz.

Matta 19:18
Adam, “Hangi emirleri?” diye sordu. Bunun üzerine İsa şöyle dedi: “‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme,

Yuhanna 15:10
Emirlerimi yerine getirirseniz, sevgimle yaşarsınız; tıpkı semavî Babam’ın emirlerini yerine getirdiğim ve sevgisiyle yaşadığım gibi.

Matta 5:17
“Şeriatı ya da peygamberlerin sözlerini iptal etmeye geldiğimi sanmayın. Ben bunları iptal etmeye değil, tamamlamaya geldim.

Yuhanna 15:12-17
[12] Size şunu emrediyorum: Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.[13] Bir kimsenin gösterebileceği en büyük sevgi, dostları uğruna canını vermesidir.[14] Emirlerimi yerine getirirseniz benim dostlarım olursunuz.[15] Size artık ‘kul’ demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dostlarım diyorum. Çünkü semavî Babam’ın bana söylediği her şeyi size açıkladım.[16] Beni siz seçmediniz. Fakat sizi ben seçtim. Sizi, gidip meyve veresiniz ve meyveniz kalıcı olsun diye seçtim. Böylece semavî Babam benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yerine getirecektir.[17] Size emrediyorum: Birbirinizi sevin.”

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info