A A A A A

Kötü Karakter: [Zorbalık]


1 Yuhanna 2:9
Nurda yaşadığını söyleyen ama kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.

1 Yuhanna 3:15
Mümin kardeşinden nefret eden kişi katilden farksızdır. Hiçbir katilin ebedî hayata sahip olmadığını bilirsiniz.

2 Timoteos 1:7
Allah’ın bize bahşettiği Mukaddes Ruh sayesinde artık çekingen değiliz; tersine Ruh bizi kudret, sevgi ve sağduyu sahibi kılar.

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, ihtiyaca göre başkalarının imanını geliştiren, işitenlere faydalı olan sözler söyleyin.

Efesliler 6:12
Mücadelemiz insanlarla değildir; bu karanlık dünyanın görünmeyen kuvvetleriyle, şeytanî yönetimleriyle, hükümranlıklarıyla ve semavî âlemdeki şeytanî ordularladır.

Matta 5:11
“Peşimden geldiğiniz için insanlar size hakaret edecekler, zulmedecekler. Yalan yere size türlü türlü kötü sözler söyleyecekler. O zaman ne mutlu size!

Romalılar 2:1
Ey insan, kim olursan ol, başkasını suçlarsan, kendini haklı çıkaracak hiçbir mazerete sahip değilsin. Başkasını suçladığın şeyleri kendin de yapıyorsun. Bu yüzden kendi kendini suçlu çıkarıyorsun.

Romalılar 12:18-19
[18] Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın.[19] Sevgili mümin kardeşlerim, kimseden öç almayın. Hıncınızı Allah’ın gazabına bırakın. Çünkü Tevrat’ta şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, “Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.”

Romalılar 12:20-21
[20] Bunun yerine, “Düşmanın aç ise doyur, susamışsa su ver. Böyle yapmakla onu utanca boğarsın.”[21] Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.

Luka 6:27-28
[27] “Beni dinleyen sizlere söylüyorum, düşmanınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın.[28] Size lânet edenler için iyilik dileyin. Size kötü davrananlar için dua edin.

Matta 5:44-45
[44] Fakat ben size şunu diyorum, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin.[45] Eğer bunu yaparsanız, semavî Babanız’ın evlâtları olursunuz. O, iyiyi kötüyü ayırt etmeden, güneşini bütün insanların üzerine doğdurur. Yağmurunu hem sâlihlerin hem de zalimlerin üzerine yağdırır.

Matta 5:38-41
[38] “‘Göze göz, dişe diş’ emrini duydunuz.[39] Fakat ben size şunu diyorum, size kötülük yapana karşılık vermeyin. Sağ yanağına vurana öteki yanağını da uzat.[40] Senden davacı olup gömleğini almak isteyene abanı da ver.[41] Seni bin adım yürümeye zorlayanla iki bin adım yürü.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info