English
A A A A A

Tanrı: [Kutsama]

Luka 6:38
verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza güzelce basılmış, ve silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; zira hangi ölçekle ölçerseniz, o ölçekle size ölçülecektir.

Matta 5:4
Ne mutlu yaslı olanlara; çünkü onlar teselli edilecekler.

Filipililer 4:19
Ve Allahım her ihtiyacınızı kendi zenginliğine göre izzetle Mesih İsada dolduracaktır.

Mezmurlar 67:7
Allah bizi mubarek kılacaktır; Ve bütün dünya uçları ondan korkacak.

Çölde Sayım 6:24-25
[24] RAB seni mubarek kılsın, ve seni korusun;[25] RAB sana yüzünü parlatsın, ve sana lûtfetsin;

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Yakup 1:17
Her iyi atiye ve her kâmil mevhibe, indinde değişiklik yahut döneklik gölgesi olmıyan nurlar Babasından, yukarıdan, iner.

Yeremya 17:7-8
[7] Ne mutludur o adam ki, RABBE güvenir, ve onun güvendiği RABDİR.[8] Çünkü suların yanına dikilmiş ağaç gibi olacak, o ağaç ki, ırmak kenarında köklerini salar, ve sıcak gelince korkmaz, ve yaprağı yeşil olur; ve kuraklık yılında kaygı çekmez, ve meyva vermekten geri kalmaz.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

Yuhanna 1:16
Çünkü hepimiz onun doluluğundan aldık, ve inayet üzerine inayet.

Yaratılış 22:16-17
[16] Zatım hakkı için yemin ettim, RAB buyurur, mademki bu şeyi yaptın, ve biricik oğlunu esirgemedin,[17] seni ziyadesile mubarek kılacağım, ve senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyadesile çoğaltacağım;

Yaratılış 27:28-29
[28] Ve Allah sana göklerin çiğinden, Ve yerin semizliğinden, Buğdayın, ve yeni şarabın çokluğunu versin;[29] Kavmlar sana kulluk etsinler, Ve milletler sana baş iğsinler; Kardeşlerine efendi ol, Ve ananın oğulları sana baş iğsinler; Sana lânet edenler lânetli olsunlar, Ve seni mubarek kılanlar mubarek olsunlar.

Mezmurlar 1:1-3
[1] NE mutludur o adam ki, kötülerin öğüdü ile yürümez, Ve günahkârların yolunda durmaz, Ve müstehzilerin derneğinde oturmaz;[2] Ancak zevki RABBİN şeriatindedir. Ve gece gündüz onun şeriatini derin düşünür.[3] Akar sular kenarına dikilmiş ağaç gibidir, Meyvasını mevsiminde verir, Ve yaprağı solmaz; Yaptığı her iş de iyi gider.

Mezmurlar 23:1-4
[1] Davudun Mezmurudur. RAB çobanımdır; benim eksiğim olmaz.[2] Beni taze çayırlarda yatırır; Beni sakin sular boyunca yürütür.[3] Canımı tazeler; Kendi ismi uğrunda beni doğruluk yollarında güder.[4] Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.

2 Samuel 22:3-4
[3] Allah kayamdır, ona sığınacağım; Kalkanım, kurtuluşumun kuvveti, yüksek kulem, ve sığınacak yerimdir; Ey kurtarıcım, beni zorbalıktan sen kurtarırsın.[4] Hamde lâyık olan RABBİ çağıracağım; Ve düşmanlarımdan kurtulacağım;

1 Yuhanna 5:18
Allahtan doğmuş olan her adamın günah işlemediğini biliriz; fakat Allahtan doğan kendini tutar, ve şerir ona dokunmaz.

Mezmurlar 138:7
Sıkıntı içinde yürüsem, beni diriltirsin; Düşmanlarımın öfkesine karşı elini uzatırsın, Ve sağ elin beni kurtaracaktır.

2 Korintliler 9:8
Ve her şeyde, her vakitte, her iyi iş için tam kifayetiniz olarak artasınız diye, Allah size her inayeti artırmağa kadirdir;

Filipililer 4:7
Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey