English
A A A A A

Günah: [Dedikodu]

2 Korintliler 12:20
Çünkü korkuyorum ki, geldiğim zaman sizi bir suretle istemediğim gibi bulacağım, ben de tarafınızdan istemediğiniz gibi bulunacağım; bir suretle münazaa, kıskançlık, öfkeler, ayrılıklar, çekiştirmeler, fısıltılar, kabarmalar, karışıklıklar bulunacak;

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.

Yasa 23:1
Yalan haber taşımıyacaksın; haksız şahit olmak için kötüye el vermiyeceksin.

Yakup 1:26
Eğer bir kimse dindar olduğunu sanırsa, fakat yüreğini aldatarak dilini zaptetmezse, dindarlığı boştur.

Yakup 4:11
Ey kardeşler, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren, yahut kardeşine hükmeden, şeriati yerer ve şeriate hükmeder; fakat eğer şeriate hükmedersen, sen şeriatin işleyicisi değil, fakat hâkimi olursun.

Levililer 19:16
Kavmının arasında çekiştiricilik edip gezmiyeceksin; komşunun kanına karşı ayağa kalkmıyacaksın; ben RAB'İM.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:18-19
[18] Kini gizliyen adamın dudakları yalancıdır; Ve iftira çıkaran akılsızdır.[19] Söz çokluğunda hata eksik olmaz; Fakat dudaklarını tutan akıllı davranır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:9-13
[9] Dinsiz adam ağzı ile komşusunu helâk eder; Fakat salihler bilgile kurtarılır.[10] Salihler iyilikte olunca şehir şenlik eder; Ve kötüler yok olunca sevinçle bağırış olur.[11] Doğruların bereketile şehir yükselir; Fakat kötülerin ağzı ile yıkılır.[12] Komşusunu hor görenin anlayışı eksiktir; Fakat anlayışlı adam dilini tutar.[13] Söz taşıyıp gezen adam sır açar; Fakat ruhu sadık olan adam işi örter.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:28
İğri adam kavga salar; Ve çekiştirici adam yakın dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Sevgiyi arıyan suçu örter; Fakat işi diline dolaştıran yakın dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:8-21
[8] Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir, Ve karnın en derin yerlerine inerler.[9] İşinde gevşeklik eden adam da, İsraf edenin kardeşidir.[10] RABBİN ismi kuvvetli kuledir; Salih onun içine koşar, ve emin olur.[11] Zengin adamın malı kendisinin kuvvetli şehridir, Ve kendi kuruntusunda o yüksek duvar gibidir.[12] Kırgından önce insanın yüreği kibirlenir; Ve alçak gönüllülük izzetten önce gelir.[13] Dinlemeden cevap vermek, İnsan için sefahet ve utançtır.[14] İnsanın ruhu onun hastalığını taşır; Fakat kırılmış ruh — kim onu kaldırabilir?[15] Basiretli adamın yüreği bilgi kazanır; Ve hikmetli adamların kulağı bilgiyi arar.[16] İnsanın hediyesi ona yer açar, Ve kendisini büyüklerin önüne götürür.[17] Davasında ilk söyliyen haklı görünür. Fakat komşusu gelip onu deşer.[18] Çekişmeleri kura durdurur, Ve kuvvetliler arasında karar verir.[19] Gücenmiş kardeş duvarlı şehirden daha güç kazanılır; Ve böyle çekişmeler kale sürgüleri gibidir.[20] İnsanın karnı ağzının semeresinden doyar; Dudaklarının mahsulü ile insan doyar.[21] Ölüm ve hayat dilin elindedir; Ve onu sevenler semeresinden yerler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:19
Söz taşıyıp gezen sır açar; Bunun için ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme.

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:20
Odun bitince ateş söner; Çekiştirici adamın olmadığı yerde kavga durur.

Mezmurlar 34:13
Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tut.

Mezmurlar 41:7
Benden nefret edenler hep aralarında benim için fısıldaşıyorlar; Bana karşı kötülük düşünüyorlar.

Mezmurlar 141:3
Ya RAB, ağzıma bekçi koy; Dudaklarım kapısını koru.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:6-7
[6] Akılsızın dudakları kavga getirir; Ve onun ağzı köteği davet eder.[7] Akılsızın ağzı kendisini helâk eder, Ve dudakları canına tuzaktır.

1 Timoteos 5:13-14
[13] Bununla beraber evleri gezerek aylak olmağı da öğrenirler; ancak yalnız aylak değil, fakat üzerlerine düşmiyen şeyleri söyliyerek başkalarının işlerine karışan boşboğazlar olurlar.[14] İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler;

1 Timoteos 3:9-11
[9] temiz vicdanda iman sırrına sahip olarak vekarlı olsunlar.[10] Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler.[11] Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:20-22
[20] Odun bitince ateş söner; Çekiştirici adamın olmadığı yerde kavga durur.[21] Kor için kömür, ve ateş için odun ne ise, Çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı adam da öyledir.[22] Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir, Ve karnın en derin yerlerine inerler.

Romalılar 1:29-32
[29] bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kötülük söyliyenler,[30] zemmamlar, Allahın menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kötü şeyler mucidi, ana babaya itaatsiz,[31] anlayışsız, sözünde durmaz, tabiî sevgiden mahrum, merhametsizdirler.[32] Bu gibi şeyleri işliyenler ölüme müstahaktır, diye Allahın hükmünü bildikleri halde, yalnız bunları yapmakla kalmazlar, fakat yapanları da hoş görürler.

Titus 2:2-5
[2] yaşlı adamlar mutedil, vekarlı, temkinli, imanda, sevgide, sabırda sağlam olsunlar;[3] ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;

Romalılar 1:28-32
[28] Ve bilgilerinde Allahın olmasını münasip görmediklerinden, Allah onları uygun olmıyan şeyler yapmak üzre merdut fikre teslim etti;[29] bütün haksızlık, kötülük, tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kötülük söyliyenler,[30] zemmamlar, Allahın menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kötü şeyler mucidi, ana babaya itaatsiz,[31] anlayışsız, sözünde durmaz, tabiî sevgiden mahrum, merhametsizdirler.[32] Bu gibi şeyleri işliyenler ölüme müstahaktır, diye Allahın hükmünü bildikleri halde, yalnız bunları yapmakla kalmazlar, fakat yapanları da hoş görürler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey