English
A A A A A

Günah: [Lanet Okuma]

Koloseliler 3:8
fakat şimdi siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, hepsini bertaraf edin;

Koloseliler 4:6
Her adama nasıl cevap vermek lâzımdır bilesiniz diye, sözünüz tuzla terbiye edilmiş olarak daima lûtufla olsun.

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.

Efesliler 5:4
ve lâyık olmıyan edepsizlik ve ahmakça söylenmek, yahut kaba şakalar olmasın; fakat daha ziyade şükredilsin.

Yasa 20:7
Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.

Yakup 1:26
Eğer bir kimse dindar olduğunu sanırsa, fakat yüreğini aldatarak dilini zaptetmezse, dindarlığı boştur.

Yakup 3:10
takdis ve lânet ayni ağızdan çıkıyorlar. Ey kardeşlerim, bunlar böyle olmamalıdır.

Yakup 3:5-12
[5] Böylece de dil küçük bir uzuvdur ve büyük şeylerle övünür. İşte, ne kadar az ateş, ne kadar çok odun tutuşturur![6] Ve dil ateştir; dil azamızda bütün bedeni lekeliyen ve cehennemden alevlenerek tabiatin devranını alevlendiren fesat âlemidir.[7] Çünkü her çeşit vahşi hayvanlar ve kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından zaptolunur ve zaptolunmuştur;[8] fakat insanlardan kimse dili zaptetmeğe kadir değildir; durdurulmaz bir kötülüktür, öldürücü zehirle doludur.[9] Onunla Rabbi ve Babayı takdis ederiz, ve onunla Allahın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara lânet ederiz;[10] takdis ve lânet ayni ağızdan çıkıyorlar. Ey kardeşlerim, bunlar böyle olmamalıdır.[11] Acaba bir pınar, ayni gözden tatlı ve acı su çıkarır mı?[12] Ey kardeşlerim, incir ağacı zeytin, yahut asma incirler hasıl edebilir mi? tuzlu su da tatlı su veremez.

Levililer 20:9
Çünkü babasına yahut anasına lânet eden her adam mutlaka öldürülecektir; babasına yahut anasına lânet etmiştir; kanı kendi üzerinde olacaktır.

Luka 6:28
size lânet edenlere hayırdua edin, ve size hakaret edenler için dua edin.

Matta 5:22
Fakat ben size derim: Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır; ve kardeşine: Raka, derse, Millet meclisinin hükmüne müstahak olacaktır; ve kim: Ahmak, derse, cehennem ateşine müstahak olacaktır.

1 Petrus 3:10
Çünkü: “Hayatı sevmek, Ve iyi günler görmek istiyen, Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tutsun;

Matta 15:11
ağza giren şey insanı kirletmez; fakat ağızdan çıkan şeydir ki, insanı kirletir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:21
Ölüm ve hayat dilin elindedir; Ve onu sevenler semeresinden yerler.

Mezmurlar 109:17
Lâneti sevdi, ve onun başına geldi; Hayır duadan hoşlanmadı, ve kendisinden uzak kaldı.

Romalılar ୧୨:୧୪
Size eza edenlere hayırdua edin; hayırdua edin ve lânet etmeyin.

2 Krallar 2:23-24
[23] Ve oradan Beyt-ele çıktı; ve o yolda çıkarken, şehirden küçük çocuklar çıktılar, ve onunla eğlendiler, ve kendisine dediler: Çık, tas başlı; çık, tas başlı![24] Ve arkasına dönüp onları gördü, ve RABBİN ismile onlara lânet etti. Ve ormandan iki dişi ayı çıktı, ve onlardan kırk iki çocuğu yırttılar.

Matta 15:10-11
[10] Ve İsa halkı yanına çağırıp onlara dedi: Dinleyin ve anlayın;[11] ağza giren şey insanı kirletmez; fakat ağızdan çıkan şeydir ki, insanı kirletir.

Yakup 3:8-10
[8] fakat insanlardan kimse dili zaptetmeğe kadir değildir; durdurulmaz bir kötülüktür, öldürücü zehirle doludur.[9] Onunla Rabbi ve Babayı takdis ederiz, ve onunla Allahın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara lânet ederiz;[10] takdis ve lânet ayni ağızdan çıkıyorlar. Ey kardeşlerim, bunlar böyle olmamalıdır.

Matta 15:18-20
[18] Fakat ağızdan çıkan şeyler yürekten çıkar, ve insanı onlar kirletir.[19] Çünkü kötü düşünceler, katiller, zinalar, fuhuşlar, hırsızlıklar, yalan şehadetler, küfürler yürekten çıkar.[20] İnsanı kirleten şeyler bunlardır; fakat yıkanmamış ellerle yemek insanı kirletmez.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey