English
A A A A A

Günah: [Çalınması]

1 Korintliler 6:10
ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.

1 Timoteos 6:10
Çünkü her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek imandan saptılar, ve bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler.

Efesliler 4:28
Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, fakat daha ziyade kendi ellerile iyi olanı işliyerek çalışsın, ta ki ihtiyacı olana verecek bir şeyi olsun.

Yasa 20:15
Çalmıyacaksın.

Yasa 22:7
Eğer bir adam saklamak üzre komşusuna para, yahut eşya teslim edip o adamın evinden çalınırsa; eğer hırsız bulunursa mutlaka iki kat ödiyecek.

Hoşea 4:2
Lânet ve yalan, ve adam öldürme ve hırsızlık, ve zinadan başka bir şey yok; zorbalık ediyorlar, ve kan üzerine kan dökülüyor.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

Levililer 19:11-13
[11] Çalmıyacaksınız; ve hile ile davranmıyacaksınız, ve birbirinize yalan söylemiyeceksiniz.[12] Ve benim ismimle yalan yere and etmiyeceksiniz, ve Allahının ismini bozmıyacaksın; ben RAB'İM.[13] Komşuna gadretmiyeceksin, ve onu soymıyacaksın; gündelikçinin gündeliğini bütün gece sabaha kadar yanında alıkoymıyacaksın.

Luka 19:8
Fakat Zakkay durup Rabbe dedi: İşte, ya Rab, malımın yarısını fakirlere veriyorum; ve eğer ben kimseden tehdit ile bir şey aldımsa, dört katını geri veririm.

Markos 10:19
Emirleri bilirsin: “Katletmiyesin; Zina etmiyesin; Çalmıyasın; Yalan şehadet etmiyesin; Gadretmiyesin; Babana ve anana hürmet et.”

Matta 19:18
O, İsaya: Hangilerini? dedi. İsa da: “Katletmiyeceksin; zina etmiyeceksin; çalmıyacaksın; yalan şehadet etmiyeceksin;

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:2
Kötülüğün hazineleri işe yaramaz; Fakat salâh ölümden kurtarır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Yalancı dudaklar RABBE mekruhtur; Fakat doğrulukla işliyenler onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:17
Hile ekmeği insana tatlıdır; Fakat sonra ağzı çakıl dolar.

Mezmurlar 62:10
Gaddarlığa güvenmeyin; çapul ile övünmeyin; Servet artarsa, ona yürek bağlamayın.

Romalılar 13:7
Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, hürmet hakkı olana hürmeti, cümleye haklarını eda edin.

Romalılar 13:9
Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”

Levililer 6:2-4
[2] Eğer suç eder, ve RABBE karşı tecavüz ederse, ve emanet, yahut rehin, yahut çalınmış bir şeyde komşusuna hile ile davranırsa, yahut komşusuna gadrederse,[3] yahut kaybolan şeyi bulup onda hile ile davranırsa, yahut yalan yere and ederse; insanın yaptığı bütün bu şeylerden birinde suç ederse,[4] o zaman eğer suç etti ise ve kabahatli ise, çaldığı, yahut gaddarlıkla elde ettiği, yahut kendisine emanet edilen, yahut kaybolup kendisinin bulduğu şeyi,

Yasa 22:1-4
[1] EĞER bir adam öküz yahut koyun çalarsa, ve onu boğazlar yahut satarsa; bir öküz yerine beş öküz, ve bir koyun yerine dört koyun ödiyecektir.[2] Eğer hırsız duvar delerken yakalanırsa, ve vurulup ölürse, onun için kan hakkı yoktur.[3] Eğer onun üzerine güneş doğmuş olursa, kendisine kan hakkı olacaktır; mutlaka ödiyecektir; eğer kendisinin bir şeyi yoksa, o zaman hırsızlığı için satılacaktır.[4] Eğer çaldığı şey, öküz olsun, eşek olsun, yahut koyun olsun, diri olarak elinde bulunursa, iki kat ödiyecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey