English
A A A A A

Günah: [Erteleme]

1 Korintliler १४:४०
Fakat her şey münasip surette ve nizamla olsun.

Vaiz ९:१०
İşlemek için elinin bulduğu her ne ise, onu kuvvetinle işle; çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş ve düşünce, bilgi ve hikmet yoktur.

Vaiz 11:4
Yeli gözeten ekmez; ve bulutlara bakan biçim biçmez.

Galatyalılar ६:९
Ve iyilik yapmakta usanmıyalım; çünkü gevşemezsek, mevsiminde biçeceğiz.

İbraniler 12:11
Vakıa her tedip şimdiki zamanda sevinçli değil, fakat hüzünlü görünür; fakat sonra onunla terbiye edilmiş olanlara salâhın selâmet semeresini hasıl eder.

İbraniler १०:१२
fakat bu zat, günahlar için bir kurban takdim etmiş olup

Yakup 4:17
İmdi iyi olan şeyi yapmağı bilip de yapmıyana günahtır.

Yuhanna ९:४
Beni gönderenin işlerini gündüzken işlemek bize gerektir; gece geliyor, o zaman hiç kimse işliyemez.

Luka 12:35
Belleriniz kuşanmış, ışıklarınız yanar olsun;

Luka १२:४०
Siz de hazır olun; çünkü İnsanoğlu sanmadığınız saatte gelir.

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Süleyman'ın Özdeyişleri १०:४
Gevşek elle işliyen, fakir olur; Fakat çalışkanların eli zengin eder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24-25
[24] Çalışkanların eli hâkim olur; Fakat haylaz adam angaryacı olur.[25] Yüreğindeki kaygı insanı çöktürür; Fakat iyi söz yüreğini sevindirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:4
Tembel adamın canı çeker, ve bir şey yoktur; Fakat çalışkanların canı semiz olur.

Süleyman'ın Özdeyişleri १४:२३
Her emekte menfaat vardır; Fakat boş lakırdı yoksulluğa götürür.

Süleyman'ın Özdeyişleri १८:९
İşinde gevşeklik eden adam da, İsraf edenin kardeşidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:4
Tembel, kıştır diye çift sürmez; Ve biçme vakti arar ve bir şey bulmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:17
Zevki seven yoksul olur; Şarap ve yağ seven zengin olmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri २७:१
YARINKİ günle övünme; Çünkü gün ne doğuracak bilmezsin.

Romalılar 7:20-21
[20] Fakat eğer istemediğim şeyi yapıyorsam, artık ben değil, fakat ben de duran günah onu işliyor.[21] Öyle ise, ben şu kanunu bulurum; iyilik yapmak isterken, benim için kötülük hazırdır.

Efesliler ५:१५-१७
[१५] İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;[१६] fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.[१७] Bunun için akılsız olmayın, fakat Rabbin iradesi nedir anlayın.

Luka 9:59-62
[59] Ve başka birine: Ardımca gel, dedi. Fakat o: Bana izin ver ki, önce gideyim, babamı gömeyim, dedi.[60] Fakat İsa ona dedi: Bırak, ölüler kendi ölülerini gömsünler; fakat sen git, Allahın melekûtunu her yana ilân et.[61] Bir başkası da: Ya Rab, senin ardınca geleceğim, fakat evelce evimde olanlarla vedalaşmağa izin ver, dedi.[62] Fakat İsa ona dedi: Sapana el vurup da arkasına bakan bir kimse Allahın melekûtuna yakışmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:30-34
[30] Tembel adamın tarlasından, Ve anlayışı eksik adamın bağından geçtim;[31] İşte, her tarafında dikenler çıkmış, Yüzünü ısırganlar kaplamış, Ve taş duvarı yıkılmıştı.[32] Ve ben gördüm, derin düşündüm; Baktım, ibret aldım;[33] Biraz uyku, biraz uyuklama, Uyumak için biraz el kavuşturma;[34] Fakirlik sana bir uğru gibi, Ve yoksulluk sana bir akıncı gibi gelecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey