English
A A A A A

Günah: [Mastürbasyon]

1 Korintliler 9:27
fakat bedenime cefa verip onu köle ederim; ta ki, başkalara vâzettikten sonra, ben kendim merdut olmıyayım.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

1 Yuhanna 2:16
Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.

1 Petrus 2:11
Ey sevgililer, cana karşı cenkleşen nefsanî arzulardan garipler ve misafirler gibi çekinmenizi rica ederim;

1 Korintliler 6:18
Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.

2 Timoteos 2:22
Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş.

Galatyalılar 5:16
Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.

Romalılar 8:6
Çünkü bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruhun düşüncesi hayat ve selâmettir;

Romalılar 13:14
Fakat Rab İsa Mesihi giyin, ve şehvetler için bedenin tedarikini görmeyin.

Yakup 1:13-14
[13] Tecrübe olunduğu zaman, kimse: Allah tarafından tecrübe olunuyorum, demesin; çünkü Allah kötü şeylerle tecrübe olunamaz, kendisi de kimseyi tecrübe etmez;[14] fakat herkes kendi arzusu tarafından sürüklenerek ve aldanarak tecrübe olunur.

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

1 Korintliler 7:3-5
[3] Koca karısına, ve böylece de karı kocasına hakkını eda etsin.[4] Kendi bedeni üzerine karının değil, ancak kocasının hâkimiyeti vardır; ve böylece de kendi bedeni üzerine kocanın değil, ancak karısının hakimiyeti vardır.[5] Birbirinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olmanız için iki tarafın rızasile muvakkaten olsun, ve tekrar birleşin, ta ki imsaksizliğinizden dolayı Şeytan sizi iğva etmesin.

1 Selanikliler 4:3-5
[3] Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,[4] Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,[5] içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir;

Matta 5:27-30
[27] “Zina etmiyeceksin,” denildiğini işittiniz.[28] Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.[29] Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa, onu çıkar, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir.[30] Ve eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa, onu kes, ve kendinden at; çünkü senin için azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme gitmesinden iyidir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey