English
A A A A A

Günah: [Yalan]

Yaratılış 3:4
Ve yılan kadına dedi: Katiyen ölmezsiniz;

Levililer 19:11
Çalmıyacaksınız; ve hile ile davranmıyacaksınız, ve birbirinize yalan söylemiyeceksiniz.

Mezmurlar 119:163
Yalandan nefret ederim ve tiksinirim; Fakat senin şeriatini severim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Yalancı dudaklar RABBE mekruhtur; Fakat doğrulukla işliyenler onun makbulüdür.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:5
Salih yalandan nefret eder; Fakat kötü adam iğrençtir, ve utanca varır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:5
Doğru şahit yalan söylemez; Fakat yalancı şahit yalanlar solur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:7
Âlâ söz ahmağa yakışmaz; Yalan söz bir emîre daha az yakışır.

Hoşea 11:12
Efraim yalanla, İsrail evi de hile ile çevremi sarıyor; ve Yahuda hâlâ Allaha, ve sadık olan Kuddûsa karşı dizginsizdir.

Sefanya 3:13
İsrailin bakiyesi haksızlık etmiyecekler; ve yalan söylemiyecekler; ve ağızlarında hileli dil bulunmıyacak; çünkü onlar otlanıp yatacaklar ve korkutan olmıyacak.

Yuhanna 8:44
Siz babanız İblistensiniz; ve babanızın heveslerini yapmak istiyorsunuz. O başlangıçtan katil idi, ve hakikatte durmadı; çünkü kendisinde hakikat yoktur. Yalan söylediği zaman, kendisininkinden söyler, çünkü o yalancıdır, ve yalanın babasıdır.

Elçilerin İşleri 5:3
Fakat Petrus dedi: Ey Hananya, niçin Şeytan senin yüreğini doldurdu da Ruhülkudüse yalan söyliyip tarlanın değerinden bir kısmını kendine ayırdın?

Efesliler 4:29
Ağzınızdan hiç fena söz çıkmasın, fakat işitenlere inayet vermek üzre lâzım olan bünyan için iyi olan ne ise, onu söyleyin.

Koloseliler 3:9
eski adamı, işlerile beraber, üzerinizden atmış,

1 Timoteos 4:2
yalan söyliyenlerin ikiyüzlülüğü ile vicdanları dağlanacak,

Yakup 3:1
EY kardeşlerim, bizim daha büyük hükme uğrıyacağımızı bilerek çoğunuz muallim olmayın.

Vahiy 22:15
Köpekler ve büyücüler ve zaniler ve katiller ve putperestler ve yalanı her seven ve yapan dışardadır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey