English
A A A A A

Günah: [Şehvet]

Yasa 20:14
Zina etmiyeceksin.

Mezmurlar 101:3
Alçak şeyi gözümün önüne koymıyayım; Sapıkların işinden ben nefret eylerim; O bana yapışmaz.

Matta 5:28
Fakat ben size derim: Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir.

1 Korintliler 6:13
Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir;

2 Timoteos 2:22
Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş.

1 Yuhanna 2:16
Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:25
Onun güzelliğine yüreğinden arzu çekme; Ve seni kirpiklerile yakalamasın.

Galatyalılar 5:16
Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.

Romalılar 8:6
Çünkü bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruhun düşüncesi hayat ve selâmettir;

Yakup 1:14-15
[14] fakat herkes kendi arzusu tarafından sürüklenerek ve aldanarak tecrübe olunur.[15] Sonra arzu gebe kalarak günah doğurur; ve günah kâmil olunca, ölüm hasıl eder.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey