English
A A A A A

Günah: [Nefret]

1 Yuhanna 1:6
Eğer onunla müşareketimiz vardır diyor ve karanlıkta yürüyorsak, yalan söyliyoruz ve hakikati yapmıyoruz;

1 Yuhanna 2:9-17
[9] Nurda olduğunu söyliyen ve kardeşinden nefret eden şimdiye kadar karanlıktadır.[10] Kardeşini seven nurda durur, ve onda sürçme sebebi yoktur.[11] Fakat kardeşinden nefret eden karanlıktadır, ve karanlıkta yürüyor, ve nereye gittiğini bilmiyor, çünkü karanlık onun gözlerini kör etmiştir.[12] Ey küçük çocuklar, size yazıyorum, çünkü onun ismi uğruna günahlarınız size bağışlandı.[13] Ey babalar, size yazıyorum, çünkü başlangıçtan olanı tanıyorsunuz. Ey gençler, size yazıyorum, çünkü şeriri yendiniz. Ey küçük çocuklar, size yazıyorum, çünkü Babayı tanıyorsunuz.[14] Ey babalar, size yazdım, çünkü başlangıçtan olanı tanıyorsunuz. Ey gençler, size yazdım, çünkü kuvvetlisiniz ve Allahın sözü sizde duruyor, ve şeriri yendiniz.[15] Dünyayı ve dünyada olan şeyleri sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse, onda Babanın sevgisi yoktur.[16] Çünkü dünyada olan her şey, bedenin şehveti, ve gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır.[17] Ve dünya ve onun şehveti geçer, fakat Allahın iradesini yapan ebediyen durur.

Efesliler 4:31
Her kötülükle beraber her acılık, ve öfke, ve gazap, ve bağırış, ve küfür sizden kaldırılsın;

Süleyman'ın Özdeyişleri 8:13-25
[13] RAB korkusu şerden nefret etmektir; Kibirden, ve gururdan, ve şer yolundan, Ve iğri sözden nefret ederim.[14] Öğüt, ve sağlam bilgi benimdir; Ben anlayışım; kudret benimdir.[15] Benim vasıtamla kırallar hükûmet ederler, Ve emîrler adaleti emrederler.[16] Reislerle beyzadeler, Dünyanın bütün hâkimleri vasıtamla hükmederler.[17] Beni sevenleri ben severim; Ve erken arıyanlar beni bulurlar.[18] Servet ve izzet, Dayanıklı mal ve salâh yanımdadır.[19] Meyvam altından, saf altından daha iyidir; Ve mahsulüm seçme gümüşten iyidir.[20] Salâh yolunda, Adalet yolları ortasında yürürüm;[21] Ta ki, beni sevenleri mala varis kılayım, Ve onların hazinelerini doldurayım.[22] RAB, yolunun başlangıcında, Kadim işlerinden evel beni teşkil etti.[23] Dünya var olmadan evel, Başlangıçta, ezelden ben dikildim.[24] Enginler yokken, Suları bol pınarlar yokken doğmuştum.[25] O, dünyayı ve kırları, Ve dünya toprağının başlangıcını daha yapmadan,

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12-18
[12] Kin kavgalar ayaklandırır; Fakat sevgi her suçu örter.[13] Hikmet anlayışlı adamın dudaklarında bulunur; Fakat anlayışı eksik olanın sırtı için değnek vardır.[14] Hikmetli adamlar bilgi biriktirir; Fakat sefihin ağzı yakın bir helâktir.[15] Zengin adamın malı kendisinin kuvvetli şehridir; Fakirlerin yoksulluğu onların helâkidir.[16] Salihin emeği hayata götürür; Kötü adamın geliri suç içindir.[17] Terbiyeyi tutan adam hayat yolundadır; Fakat tedibi bırakan yol şaşırır.[18] Kini gizliyen adamın dudakları yalancıdır; Ve iftira çıkaran akılsızdır.

Mezmurlar 5:5
Kibirliler senin gözün önünde durmaz; Bütün fesat işliyenlerden nefret edersin.

Mezmurlar 31:6
Yalancı putları sayanlardan nefret ederim; Ancak RABBE sığınırım.

Mezmurlar 36:2
Çünkü fesadı bulunmaz ve nefret edilmez diye, Kendi gözlerinde avunuyor.

Mezmurlar 45:7
Salâhı seversin ve kötülükten nefret eylersin; Bunun için Allah, senin Allahın, Seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı ile meshetti.

Mezmurlar 97:10
Ey sizler, RABBİ sevenler, şerden nefret edin; O, müttakilerinin canlarını korur; Kötülerin elinden onları azat eder.

Mezmurlar 119:163
Yalandan nefret ederim ve tiksinirim; Fakat senin şeriatini severim.

Romalılar 12:9
Sevgi riyasız olsun. Kötüden nefret edin; iyiye yapışın.

Levililer 19:17-18
[17] Kardeşine yüreğinden nefret etmiyeceksin; onun yüzünden suç taşımıyasın diye mutlaka komşunu azarlıyacaksın.[18] Öç almıyacaksın, ve kavmının oğullarına kin tutmıyacaksın; ve komşunu kendin gibi seveceksin; ben RAB'İM.

Luka 6:27-28
[27] Fakat, ey dinliyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin,[28] size lânet edenlere hayırdua edin, ve size hakaret edenler için dua edin.

Matta 5:23-24
[23] İmdi, takdimeni mezbahta arzederken, kardeşinin sana karşı bir şeyi olduğu hatırına orada gelirse,[24] takdimeni orada mezbahın önünde bırak, ve git, önce kardeşin ile barış, ve o vakit gel, takdimeni arzet.

1 Yuhanna 3:14-15
[14] Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz, çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmiyen ölümde kalır.[15] Kardeşinden nefret eden her adam katildir; ve bilirsiniz ki hiç bir katilde, kendisinde duran ebedî hayat yoktur.

1 Yuhanna 4:19-20
[19] Biz seviyoruz, çünkü önce o bizi sevdi.[20] Eğer bir adam: Allahı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır; çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş olduğu Allahı sevemez.

Vaiz 3:1-8
[1] HER şeyin zamanı, ve gökler altında her işin vakti var;[2] doğmanın vakti var, ve ölmenin vakti var; dikimin vakti var, ve dikilmiş olanı sökmenin vakti var;[3] öldürmenin vakti var, ve şifa vermenin vakti var; yıkmanın vakti var, ve bina etmenin vakti var;[4] ağlamanın vakti var, ve gülmenin vakti var; dövünmenin vakti var, ve oynamanın vakti var;[5] taşları atmanın vakti var, ve taşları devşirmenin vakti var; kucaklaşmanın vakti var, ve kucaklaşmadan çekinmenin vakti var;[6] aramanın vakti var, ve yitirmenin vakti var; saklamanın vakti var, ve atmanın vakti var;[7] yırtmanın vakti var, ve dikiş dikmenin vakti var; susmanın vakti var, ve söylemenin vakti var;[8] sevmenin vakti var, ve nefret etmenin vakti var; cengin vakti var, ve barışıklığın vakti var.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey