English
A A A A A

Günah: [Kürtaj]

1 Korintliler 1:27
fakat Allah, hikmetlileri utandırmak için, dünyanın akılsız şeylerini seçti; ve Allah, kudretli şeyleri utandırmak için, dünyanın zayıf şeylerini seçti;

Yasa'nın Tekrarı 24:16
Oğullar için babalar öldürülmiyecekler, ve babalar için oğullar öldürülmiyeceklerdir; herkes kendi suçu için öldürülecektir.

Yasa'nın Tekrarı 30:19
Senin önüne hayatla ölümü, bereketle lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size karşı bugün şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç,

Galatyalılar 1:15
Fakat beni anamın rahminden ayıran ve inayetile çağıran Allah, Milletler arasında onu vâzedeyim diye

Yeşaya 43:25
Ben, kendi uğrumda senin günahlarını silen benim; ve senin suçlarını anmıyacağım.

Yeşaya 44:24
Seni fidye ile kurtaran, ve sana rahimden şekil veren RAB şöyle diyor: Her şeyi yaratan, gökleri yalnız başına yayan, yeri seren (yanımda kim vardı?),

Efesliler 1:7
her hikmette ve anlayışta bize çoğalttığı kendi inayetinin zenginliğine göre,

Yasa 4:11
Ve RAB ona dedi: İnsan ağzını kim yaptı? insanı dilsiz yahut sağır, yahut görür, yahut görmez yapan kimdir? ben RAB değil miyim?

Yeşaya 64:8
Ve şimdi, ya RAB, sen Babamızsın; biz balçığız, ve sen çömlekçimizsin; ve hepimiz senin elinin işiyiz.

Yeremya 1:5
Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım, ve sen doğmadan önce seni takdis ettim; seni milletlere peygamber ettim.

Mezmurlar 100:3
Bilin ki, RAB, o Allahtır; Bizi yaratan odur, biz onunuz; Onun kavmıyız ve otlağının koyunları.

Mezmurlar 127:3
İşte, çocuklar RABDEN mirastır; Rahmin semeresi mükâfattır.

Luka 2:6-7
[6] Ve vaki oldu ki, orada bulunurlarken, doğurması günleri geldi.[7] İlk oğlunu doğurdu; kundağa sardı, ve onu bir yemliğe yatırdı, çünkü handa onlara yer yoktu.

Efesliler 1:3-4
[3] Bizi Mesihte her ruhanî bereketle semaviyatta bereketlemiş olan Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun;[4] nitekim kendi huzurunda sevgide mukaddes ve lekesiz olalım diye, dünyanın kurulmasından evel onda bizi seçti;

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

Yeşaya 45:9-11
[9] Kendine şekil verenle çekişenin vay başına! yerin çömlek parçaları arasında bir çömlek parçası! Balçık kendisine şekil verene: Ne yapıyorsun? yahut senin elinin işi sana: Elleri yok, der mi?[10] Babaya: Dünyaya getirdiğin nedir? yahut kadına: Ağrısını çektiğin nedir? diyenin vay başına![11] İsrailin Kuddûsu, ve ona şekil veren RAB şöyle diyor: Gelecek şeyleri benden sorun; oğullarım için, ve ellerimin işi için bana emredin.

Yasa 21:22-25
[22] Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çarparlar, ve onun çocuğu düşerse, ve bir zarar olmazsa, kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin edecek, ve hâkimler vasıtası ile verecektir.[23] Fakat zarar olursa, o zaman can yerine can,[24] göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak,[25] yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin.

Mezmurlar 139:13-16
[13] Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; Anam karnında beni ördün.[14] Sana şükreylerim; Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım; İşlerin aciptir; Ve canım bunu pek iyi bilir.[15] Gizli yerde yaratıldığım zaman, Dünyanın derin yerlerinde şaşılacak surette kurulduğum zaman, Bedenim sana gizli değildi.[16] Gözlerin beni cenin iken gördü; Ve daha onlardan hiç biri yokken, Benim için tayin olunan günlerin hepsi Senin kitabında yazılmıştılar.

Luka 1:41-44
[41] Ve vaki oldu ki, Elisabet Meryemin selâmını işitince çocuk karnında sıçradı; ve Elisabet Ruhülkudüs ile doldu;[42] büyük bir çığlık koparıp dedi: Sen kadınlar arasında mubareksin, karnının semeresi de mubarektir.[43] Bu bana nereden oldu da, Rabbimin anası yanıma geldi?[44] Çünkü işte, senin selâmın sesi kulağıma erdiği anda, çocuk karnımda sevinçten sıçradı.

Yasa 20:1-13
[1] VE Allah bütün bu sözleri söyliyip dedi:[2] Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allahın Yehova ben im.[3] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[4] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.[7] Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.[8] Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut.[9] Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın;[10] fakat yedinci gün Allahın RABBE Sebttir; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların, ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmıyacaksın;[11] çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.[12] Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.[13] Katletmiyeceksin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey