English
A A A A A

Gizemler: [Dinozorlar]

Yeşaya 27:1
Ogün RAB Levyatanı, tez kaçan o yılanı, ve Levyatanı, dolambaç giden o yılanı, çetin ve iri ve zorlu kılıcı ile yoklıyacak; ve denizde olan canavarı öldürecek.

Yaratılış 1:21
Ve Allah büyük deniz canavarlarını, ve suların kendilerile kaynaştığı cinslerine göre hareket eden her canlı mahlûku, ve cinsine göre her kanatlı kuşu yarattı; ve Allah iyi olduğunu gördü.

Mezmurlar 104:26
Orada gemiler yürürler; İçinde oynaşsın diye, yarattığın levyatan oradadır.

Romalılar 1:18
Zira haksızlıkla hakikate mani olan insanların bütün fıskına ve haksızlığına karşı, Allahın gazabı gökten keşfolunur.

Yaratılış 1:24-31
[24] Ve Allah dedi: Yer, cinslerine göre canlı mahlûkları, sığırları, ve sürünen şeyleri, ve cinslerine göre yerin hayvanlarını çıkarsın; ve böyle oldu.[25] Ve Allah yerin hayvanlarını cinslerine göre, ve sığırları cinslerine göre, ve toprakta sürünen her şeyi cinsine göre yaptı; ve Allah iyi olduğunu gördü.[26] Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.[27] Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.[28] Ve Allah onları mubarek kıldı; ve Allah onlara dedi: Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun, ve onu tâbi kılın; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.[29] Ve Allah dedi: İşte, bütün yeryüzü üzerinde olup tohum veren her sebzeyi, ve kendisinde ağaç meyvası olup tohum veren her ağacı size verdim; size yiyecek olacaktır;[30] ve yerin her hayvanına, ve göklerin her kuşuna, ve kendisinde hayat nefesi olup yeryüzünde sürünen her şeye, bütün yeşil otu yiyecek olarak verdim; ve böyle oldu.[31] Ve Allah yaptığı her şeyi gördü, ve işte, çok iyi idi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, altıncı gün.

Eyüp 40:15-24
[15] İşte bak, seninle beraber yarattığım behemot; Sığır gibi ot yer.[16] İşte bak, kuvveti belindedir, Kudreti de karnı adalelerinde.[17] Kuyruğunu erz ağacı gibi diker; Butlarının sinirleri örülmüştür.[18] Kemikleri tunçtan borulardır; Kaburgaları demir çubukları gibi.[19] Allahın baş eseri odur; Yaratanı onun kılıcını vermiştir.[20] Gerçek onun yiyeceğini kendisine dağlar getirir, O dağlar ki, bütün kır hayvanları orada oynaşırlar.[21] Sidre çalılıkları altında yatar, Kamışlarla örtülü yerde, bataklıkta.[22] Sidreler onu gölgelerile örterler; Onu vadinin söğütleri kuşatır.[23] İşte, ırmak coşsa bile, o ürkmez; Erden onun ağzına kadar kabarsa, o emindir.[24] O bakarken kimse onu tutabilir mi? Ve halkalar için burnunu delebilir mi?

Eyüp 41:1-10
[1] LEVYATANI olta ile çekebilir misin? Ve ilmekle onun dilini sıkabilir misin?[2] Burnuna sazdan ip takabilir misin? Yahut çengelle çenesini delebilir misin?[3] Sana çok yalvarır mı? Yahut sana tatlı sözler söyler mi?[4] Seninle ahit keser mi ki, Onu daimî köle alasın?[5] Onunla oynar mısın, kuşla oynar gibi? Ve onu kızların için bağlar mısın?[6] Balıkçılar takımı onu alır satarlar mı? Tüccar arasında onu pay ederler mi?[7] Derisini kancalarla doldurabilir misin, Başını da balıkçı zıpkınları ile?[8] Elini üzerine koy; Cengi hatırla, ve bir daha etme.[9] İşte, ona ümit bağlamak boştur; Onun bir görünüşü ile de insan yıkılmaz mı?[10] Onu uyandıracak yüreği pek adam yoktur; Ya benim önümde durabilecek olan kimdir?

Yeşu 10:1-10
[1] VE Yeşuun Ayı almış ve onu tamamen yok etmiş, Erihaya ve onun kıralına yaptığı gibi Aya ve onun kıralına yapmış olduğunu, ve Gibeon ahalisinin İsraille sulhedip onların arasında olduklarını Yeruşalim kıralı Adoni-tsedek işittiği zaman, vaki oldu ki, çok korktular,[2] çünkü Gibeon kıral şehirlerinden biri gibi büyük bir şehirdi, ve çünkü Aydan büyüktü, ve bütün adamları yiğit idiler.[3] Bunun için Yeruşalim kıralı Adoni-tsedek, Hebron kıralı Hohama, ve Yarmut kıralı Pirama, ve Lakiş kıralı Yafiaya, ve Eglon kıralı Debire gönderip dedi:[4] Yanıma çıkın, ve bana yardım edin, ve Gibeonu vuralım; çünkü Yeşu ile ve İsrail oğulları ile sulhetti.[5] Ve Yeruşalim kıralı, Hebron kıralı, Yarmut kıralı, Lakiş kıralı, Eglon kıralı, Amorîlerin beş kıralı, kendileri ve bütün orduları toplanıp çıktılar, ve Gibeon karşısında kondular, ve ona karşı cenkettiler.[6] Ve Gibeon adamları, Gilgala, ordugâha, Yeşua gönderip dediler: Kullarından elini çekme; çabuk yanımıza çık, ve bizi kurtar, ve bize yardım et; çünkü dağlıkta oturan Amorîlerin bütün kıralları bize karşı toplandılar.[7] Ve Yeşu, ve kendisile beraber bütün cenk kavmı, ve bütün cesur yiğitler Gilgaldan çıktılar.[8] Ve RAB Yeşua dedi: Onlardan korkma; çünkü onları senin eline verdim; onlardan kimse senin önünde durmıyacaktır.[9] Ve Yeşu ansızın üzerlerine geldi; çünkü bütün gece Gilgaldan yukarı çıkmıştı.[10] Ve RAB onları İsrailin önünde kırdı, ve Gibeonda büyük vuruşla vurdu, ve onları Beyt-horon yokuşu yolunda kovaladı, ve onları Azekaya kadar, ve Makkedaya kadar vurdu.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey