English
A A A A A

Gizemler: [Kader]

Vaiz 6:10
Ne olmuşsa çoktan onun adı konulmuştur; ve insanın ne olduğu biliniyor; ve kendisinden kuvvetli olanla çekişemez.

Habakkuk 2:3
Çünkü daha rüyet muayyen vakit içindir, ve sona doğru acele ediyor, ve yalan çıkmıyacaktır; eğer gecikirse onu bekle; çünkü elbette gelecek, geç kalmıyacaktır.

Yeşaya 46:10
sonu başlangıçtan, ve henüz olmıyan şeyleri kadimden bildiren: Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım, diyerek,

Yeşaya 55:11
ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

Yeremya 1:5
Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım, ve sen doğmadan önce seni takdis ettim; seni milletlere peygamber ettim.

Yeremya 17:10
Ben, RAB, herkese yollarına göre, işlerinin semeresine göre vermek için yüreği eşelerim, gönlü denerim.

Yuhanna 16:33
Bende selâmetiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada sıkıntınız vardır; fakat cesur olun; ben dünyayı yendim.

Çölde Sayım 23:19
Allah insan değil ki, yalan söylesin, Ve insan oğlu değil ki, nadim olsun; O söyler de onu yapmaz mı? Yahut söz verir de icra etmez mi?

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Kendi işlerini RABBE bırak, Ve niyetlerin yerine gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:20-24
[20] Öğüt dinle ve terbiye al ki, Kendi sonunda hikmetli olasın.[21] İnsanın yüreğinde çok kuruntular vardır; Fakat RABBİN muradı, duran odur.[22] İnsanı özlettiren kendi lûtufkârlığıdır; Ve fakir adam yalancıdan iyidir.[23] RAB korkusu hayata götürür; Ve insan geceyi tok geçirir; Şer ona uğramaz.[24] Tembel, sahana elini daldırır, Onu ağzına geri getirmek bile istemez.

Mezmurlar 37:37
Kâmil insana göz koy, ve doğru adama bak; Çünkü akıbet selâmet ehlinindir.

Mezmurlar 138:8
RAB benim için olanı tamam eder; Ya RAB, inayetin ebedîdir; Kendi ellerinin işlerini bırakma.

Vahiy 20:12
Ve ölüleri, büyükleri ve küçükleri, tahtın önünde durmakta gördüm; ve kitaplar açıldı; ve hayat kitabı olan başka bir kitap açıldı; ve kitaplarda yazılmış olan şeylerden kendi işlerine göre ölülere hükmolundu.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Romalılar 8:28-29
[28] Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.[29] Çünkü evelden bildiği kimseleri Oğlunun suretine mutabık olmak üzre ezelden de takdir etti, ta ki, bir çok kardeşler arasında ilk doğan o olsun;

Efesliler 2:8-9
[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.

1 Petrus 2:8-9
[8] ve “Sürçme taşı ve tökez kayası oldu.” Onlar kelâma itaat etmiyerek sürçerler; ve bunun için tayin olunmuşlardır.[9] Fakat sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilân edesiniz diye, siz seçme nesil, mülûkâne kâhinlik, mukaddes millet, has kavmsınız;

1 Korintliler 2:7-9
[7] fakat Allahın dünyalardan evel izzetimiz için takdir ettiği Allahın saklı hikmetini sırda söyliyoruz;[8] onu bu dünyanın reislerinden hiç biri bilmedi; çünkü eğer bilselerdi, izzetin Rabbini haça germezlerdi;[9] fakat nitekim yazılmıştır: “Gözün görmediği, ve kulağın işitmediği, Ve insanın yüreğine girmediği, Yani, Allahın kendini sevenlere hazırladığı bütün şeyler.”

Yeremya 29:11-14
[11] Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.[12] Ve beni çağıracaksınız, ve gidip bana dua edeceksiniz, ve sizi işiteceğim.[13] Ve beni arıyacaksınız, ve bütün yüreğinizle beni arayınca bulacaksınız.[14] Ve kendimi size buldurtacağım, RAB diyor, ve sizi sürgünlükten geri getireceğim, ve sizi sürmüş olduğum yerlerin hepsinden, ve bütün milletlerden toplıyacağım, RAB diyor; ve sizi oradan sürgün ettirdiğim yere geri getireceğim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey