English
A A A A A

Gizemler: [Kanser]

2 Korintliler 4:16-19
[16] Bundan dolayı yorulmuyoruz; fakat her ne kadar haricî adamımız zeval buluyorsa da, derunî adamımız günden güne yenileniyor.[17] Çünkü görülen şeylere değil, görülmiyenlere bakarak bir an için olan sıkıntımızın hafifliği bizim için izzetin ebedî ağırlığını çok ve daha çok hasıl eder;[18] çünkü görülenler geçicidir, fakat görülmiyenler ebedîdir.[19] ÇÜNKÜ biliriz ki eğer dünyevî çadır evimiz yıkılırsa, göklerde Allahtan bir binamız, el ile yapılmamış ebedî bir evimiz, vardır.

Mezmurlar 107:20
Kelâmını gönderir, ve onlara sağlık verir, Ve onları düştükleri çukurlardan kurtarır.

Yeşaya 40:31
fakat RABBİ bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler; seğirtirler ve yorulmazlar; yürürler ve zayıflamazlar.

Yasa'nın Tekrarı 31:6
Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmayın, ve onların yüzlerinden yılmayın; çünkü seninle beraber yürüyen Allahın RABDİR; seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

Matta 11:28-29
[28] Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.[29] Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz.

Mezmurlar 18:6
Sıkıntım içinde RABBE dua ettim, Ve Allahımı imdada çağırdım; Mabedinden sesimi işitti, Ve önündeki feryadım kulaklarına erişti.

Vaiz 3:1
HER şeyin zamanı, ve gökler altında her işin vakti var;

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 14:1-4
[1] YÜREĞİNİZ sıkılmasın; Allaha iman edin, bana da iman edin.[2] Babamın evinde çok meskenler vardır; olmasaydı, size derdim; çünkü size yer hazırlamağa gidiyorum.[3] Ve gidip yer hazırlarsam, siz de benim olduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi kendi yanıma alacağım.[4] Ben nereye gidiyorum, siz yolu bilirsiniz.

Romalılar 8:16-25
[16] Allahın evlâdı olduğumuza Ruh kendisi bizim ruhumuzla beraber şehadet eder;[17] ve eğer evlât isek, hem de varisleriz; Allahın varisleri, ve Mesihin hemvarisleriyiz; eğer beraber elem çekiyorsak, beraber de taziz olunmamız içindir.[18] Zira hesap ediyorum ki, şimdiki vaktin elemleri bize keşfedilecek izzete göre bir şey değildirler.[19] Çünkü hilkatin hararetli arzusu Allahın oğullarının zuhurunu bekliyor.[20] Çünkü hilkat kendi iradesile değil, fakat tâbi ettirenin sebebinden batıla tâbi kılındı,[21] bu ümitle ki, hilkat kendisi de fesat kulluğundan Allahın evlâdının izzetli hürriyetine azat edilecektir.[22] Çünkü bütün hilkatin şimdiye kadar birden ah edip ağrı çektiğini biliriz.[23] Ve yalnız bu değil, fakat biz kendimiz, Ruhun turfandasına malik olan bizler bile, oğulluğu, bedenimizin kurtuluşunu, bekliyerek içimizden ah ederiz.[24] Çünkü ümitle kurtulduk; fakat görülen ümit, ümit değildir; çünkü bir kimse gördüğü şeyi nasıl ümit eder?[25] Fakat eğer görmediğimiz şeyi ümit edersek, onu sabırla bekleriz.

1 Petrus 1:3
Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun ki, kendi büyük inayetine göre İsa Mesihin ölülerden kıyamı ile bizi diri bir ümide, çürümez ve lekesiz ve solmaz

2 Korintliler 1:3-6
[3] Allah tarafından teselli olunduğumuz teselli ile bütün sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için,[4] bizi her sıkıntımızda teselli eden, her tesellinin Allahı ve rahmetlerin Babası, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun.[5] Çünkü Mesihin elemleri nasıl bize çoğalıyorsa, bizim tesellimiz de Mesih vasıtası ile böylece çoğalıyor.[6] Fakat eğer sıkıntı çekiyorsak, sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir; ve eğer teselli olunuyorsak, bizim çekmekte olduğumuz ayni elemlerin tahammülünde âmil olan teselliniz içindir;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey