English
A A A A A

Matematik İşaretleri: [Sayı 7]

2 Krallar 5:10
Ve Elişa ona ulak gönderip dedi: Git ve Erdende yedi kere yıkan, ve etin eski haline dönecek, ve temiz olacaksın.

Yasa'nın Tekrarı 5:12
Sebt gününü takdis etmek için, Allahın RAB sana emrettiği gibi onu tut.

Yasa 22:30
Kendi öküzlerin hakkında, ve kendi koyunların hakkında böyle yapacaksın; yedi gün anası ile beraber kalacak; sekizinci günde onu bana vereceksin.

Yuhanna 6:35
İsa onlara dedi: Hayat ekmeği benim; bana gelen asla acıkmaz, ve bana iman eden asla susamaz.

Matta 26:26
Onlar yemek yerlerken, İsa ekmek aldı, şükran duası edip parçaladı, ve şakirtlere verdi ve dedi: Alın, yiyin, bu benim bedenimdir.

Çölde Sayım 4:7
Ve huzur ekmeği sofrası üzerine lâcivert bir bez yayacaklar, ve onun üzerine sahanları ve kaşıkları, ve dökülecek takdimeye mahsus tasları ve kâseleri koyacaklar; ve daimî ekmek onun üzerinde olacak;

Yeşu 6:3-4
[3] Ve siz, bütün cenk adamları, çepçevre bir kere şehri dolanacaksınız. Altı gün böyle yapacaksın.[4] Ve sandığın önünde yedi kâhin koç boynuzundan yedi boru taşıyacaklar; ve yedinci gün şehri yedi kere dolanacaksınız, ve kâhinler boruları çalacaklar.

Yaratılış 2:1-3
[1] VE gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam olundu.[2] Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti.[3] Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.

Yaratılış 9:12-16
[12] Ve Allah dedi: Benimle sizin, ve ebedî devirlerce sizinle beraber olan her canlı mahlûkun arasında yapmakta olduğum ahdin alâmeti şudur:[13] yayımı buluta koydum, ve benimle yerin arasında bir ahit alâmeti olacaktır.[14] Ve vaki olacaktır ki, yerin üzerine bulut getirdiğim zaman, yay da bulutta görünecektir,[15] ve benimle sizin ve yaşıyan her beden sahibi mahlûkun arasında olan ahdimi hatırlıyacağım, bütün beden sahiplerini yok etmek için sular artık tufan olmıyacaktır.[16] Ve bulutta yay olacaktır; ve Allahla yer üzerindeki bütün beden sahiplerinden yaşıyan her mahlûk arasında olan ebedî ahdi hatırlamak için onu göreceğim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey