A A A A A

Hayat: [Hayal kırıklığı]

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Luka 6:16
Yakubun oğlu Yahuda ve hain olan Yahuda İskariyot.

Mezmurlar 34:18
RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.

Yeşaya 40:28-31
[28] Bilmedin mi? işitmedin mi? Ebedî Allah, RAB, dünyanın uçlarını yaratan, zayıflamaz ve yorulmaz; onun anlayışının derinliğine erilmez.[29] Zayıf olana kuvvet verir; ve takati kalmamış olanın kudretini artırır.[30] Gençler bile zayıflar ve yorulur, ve yiğitler bütün bütün düşerler;[31] fakat RABBİ bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler; seğirtirler ve yorulmazlar; yürürler ve zayıflamazlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5
Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;

Mezmurlar 42:11
Ey canım, neden çökmüşsün? Ve neden içimde inliyorsun? Allaha ümit bağla; çünkü ben yine ona hamdederim, Yüzümün kurtuluşu ve Allahım odur.

Koloseliler 3:23-25
[23] Rabden miras mükâfatını alacağınızı bilerek,[24] her ne yaparsanız, insanlara değil, Rabbe yapar gibi candan işleyin; Rab Mesihe kulluk ediyorsunuz.[25] Çünkü haksızlık eden ettiği haksızlığı alacaktır; ve şahsa itibar yoktur.

Vaiz 1:2
Boşların boşu, Vaiz diyor, boşların boşu, her şey boş.

Vaiz 12:8
Boşların boşu, Vaiz diyor; her şey boş.

İbraniler 11:6
fakat iman olmadan makbul olmak imkânsızdır; çünkü Allaha yaklaşan, onun var olduğuna, ve kendisini arıyanlara mükâfat edici olduğuna iman etmelidir.

İbraniler 13:5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey