English
A A A A A

Hayat: [Depresyon]

Filipililer 4:8
Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.

Yasa'nın Tekrarı 31:8
Ve senin önünde yürüyen RABDİR; o seninle olacak, seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz; korkma ve yılgınlığa düşme.

Mezmurlar 34:17
Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.

Mezmurlar 40:1-3
[1] Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. RABBİ bekledikçe bekledim; Ve bana iğildi ve feryadımı işitti.[2] Helâk çukurundan, batak çamurundan beni çıkardı; Ve ayağımı kaya üzerinde durdurdu, ve adımlarımı pekiştirdi.[3] Ağzıma yeni bir ilâhi, Allahımız için bir tehlil koydu; Çok adamlar görecek ve korkacaklar, Ve RABBE güveneceklerdir.

Mezmurlar 3:3
Fakat sen, ya RAB, çevremde bir kalkansın, İzzetim ve başımı yükselten sensin.

Mezmurlar 32:10
Kötünün kederleri çoktur; Fakat RABBE güvenen adamın çevresini inayet kuşatır.

Mezmurlar 42:11
Ey canım, neden çökmüşsün? Ve neden içimde inliyorsun? Allaha ümit bağla; çünkü ben yine ona hamdederim, Yüzümün kurtuluşu ve Allahım odur.

1 Petrus 5:6-7
[6] İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;[7] bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

Yuhanna 16:33
Bende selâmetiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada sıkıntınız vardır; fakat cesur olun; ben dünyayı yendim.

Romalılar 8:38-39
[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

1 Petrus 4:12-13
[12] Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli tecrübeyi size garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın;[13] fakat Mesihin elemlerine hissedar olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevinesiniz.

Mezmurlar 37:23-24
[23] İnsanın adımları RAB tarafından pekiştirilir; Ve onun yolundan hoşlanır.[24] Düşerse de yere serilmez; Çünkü onu elinden tutan RABDİR.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

2 Korintliler 1:3-4
[3] Allah tarafından teselli olunduğumuz teselli ile bütün sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için,[4] bizi her sıkıntımızda teselli eden, her tesellinin Allahı ve rahmetlerin Babası, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey