English
A A A A A

Hayat: [İnsanlarla Arkadaş]

Süleyman'ın Özdeyişleri 7:6-21
[6] Çünkü evimin penceresinde, Kafesimden baktım;[7] Anlayışı eksik bir genci Bön adamlar arasında gördüm, Gençler arasında farkettim;[8] Alaca karanlıkta, günün akşamında, Gece ortasında, karanlıkta,[9] O kadının köşesine yakın sokaktan geçiyordu, Ve onun evinin yolunda yürüyordu.[10] Ve işte, onu bir kadın karşıladı, Fahişe kılıklı, yüreği kurnazdı.[11] (Yaygaracıdır, ve gem almaz; Ayakları evde durmaz;[12] Kâh sokaktadır, kâh meydanlardadır, Ve her köşede pusuda bekler.)[13] Ve onu tuttu, ve onu öptü, Ve yüzünü pekiştirip ona dedi:[14] Selâmet kurbanlarına borçlu idim; Adaklarımı bugün ödedim.[15] Bundan dolayı hemen senin yüzünü göreyim diye Seni karşılamağa çıktım, ve seni buldum.[16] Yatağıma halılar, Mısır ipliğinden alaca örtüler serdim;[17] Yatağıma mür, Öd ağacı ve tarçın serptim.[18] Gel, sabaha kadar aşkla mestolalım; Sevgiden zevk alalım.[19] Çünkü kocam evde değil; Uzak yola gitti;[20] Yanına bir torba gümüş aldı; Ayın on dördünde evine dönecek.[21] Söyliye söyliye onu meylettirdi; Dudaklarının yaltaklanması ile onu çekti.

Amos 3:3
İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi?

2 Korintliler 6:14-18
[14] İmansızlarla uygunsuz boyunduruğa girmeyin; çünkü salâh ile fesadın ne ortaklığı olur? yahut nur ile karanlığın ne iştiraki olur?[15] Ve Mesih ile Belial arasında ne ittifak olur? yahut iman edenin iman etmiyenle ne hissesi olur?[16] Ve putlarla Allahın mabedinin ne muvafakati olur? çünkü biz hay olan Allahın mabediyiz; nitekim Allah demiştir: “Aralarında oturacağım ve yürüyeceğim; ve onların Allahı olacağım, ve onlar kavmım olacaklar.”[17] Bunun için Rab diyor: “Onların ortasından çıkın ve ayrılın, Ve murdara dokunmayın, Ve ben sizi kabul edeceğim;”[18] Ve her şeye kadir olan Rab diyor: “Size Baba olacağım, Ve siz bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Efesliler 5:19
birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyliyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek,

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Yakup 4:4
Ey fuhuş işliyenler, bilmiyor musunuz ki dünyaya dostluk Allaha düşmanlıktır? İmdi kim dünyaya dost olmak isterse, kendini Allaha düşman eder.

2 Samuel 12:1
VE RAB Natanı Davuda gönderdi. Ve yanına gelip ona dedi: Bir şehirde biri zengin ve obiri fakir iki adam vardı.

1 Krallar 9:1
VE vaki oldu ki, Süleyman RAB evinin, ve kıral evinin yapısını ve Süleymanın yapmak istediği bütün arzuladığı şeyleri bitirince,

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey