English
A A A A A

Hayat: [Güzellik]

1 Petrus 3:3-4
[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.

2 Korintliler 4:16
Bundan dolayı yorulmuyoruz; fakat her ne kadar haricî adamımız zeval buluyorsa da, derunî adamımız günden güne yenileniyor.

Efesliler 2:10
Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

Yaratılış 1:27
Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.

Yeşaya 40:8
Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü ebediyen durur.

Filipililer 4:8
Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.

Mezmurlar 139:14
Sana şükreylerim; Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım; İşlerin aciptir; Ve canım bunu pek iyi bilir.

Romalılar 8:6
Çünkü bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruhun düşüncesi hayat ve selâmettir;

Ezgiler Ezgisi 4:7
Hep güzelsin, sevgilim; Ve sende hiç kusur yoktur.

Matta 6:28-29
[28] Ve niçin esvaptan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüklerine iyi bakın; ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler;[29] size derim: Süleyman bile, bütün izzetinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.

1 Timoteos 2:9-10
[9] Ayni suretle kadınlar, saç örgüleri, ve altın yahut inciler yahut çok pahalı libasla değil, sade kıyafette, hicap ve vekar ile,[10] ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler.

1 Samuel 16:7
Fakat RAB Samuele dedi: Onun görünüşüne, ve boyunun uzunluğuna bakma; çünkü onu reddettim; çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar.

Vaiz 3:11
O her şeyi vaktinde güzel yaptı; onların yüreğine de ebediyeti koydu, fakat şöyle ki, insan Allahın yaptığı işi baştan sona kadar bulup çıkaramaz.

Galatyalılar 3:26-27
[26] Çünkü hepiniz iman vasıtası ile Mesih İsada Allahın oğullarısınız.[27] Çünkü Mesihe vaftiz olunanlarınızın hepsi Mesihi giydiniz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:15-18
[15] O yakutlardan daha değerlidir; Ve bütün hoşlandığın şeyler ona denk olamaz.[16] Onun sağ elinde ömür uzunluğu var; Sol elinde servet ve izzet var.[17] Onun yolları sevimli yollardır, Ve bütün yolları selâmettir.[18] Onu tutanlar için bir hayat ağacıdır, Ve onu sıkı tutanlar mutludur.

Hezekiel 28:17-18
[17] Senin yüreğin güzelliğinden ötürü yükseldi; parlaklığından ötürü hikmetini bozdun; seni yere çaldım; görsünler diye kıralların gözü önüne seni attım.[18] Kendi makdislerini fesatlarının çokluğu ile, ticaretinin kötülüğü ile bozdun; ve senin içinden ateş çıkardım; seni o yiyip bitirdi, ve bütün seni görenlerin gözü önünde seni yeryüzünde kül ettim.

Yakup 1:23
Çünkü eğer bir kimse sözün işiticisi olup, işleyicisi değilse, aynada kendi asıl yüzünü gören adama benzer;

Matta 23:28
Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey