English
A A A A A

Hayat: [Kadınlar İçin Ayetler]

Mezmurlar 46:5
Allah onun ortasındadır; o sarsılmaz; Sabaha karşı Allah ona yardım eder.

Mezmurlar 139:14
Sana şükreylerim; Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım; İşlerin aciptir; Ve canım bunu pek iyi bilir.

1 Timoteos 3:11
Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.

1 Korintliler 11:12
Çünkü kadın erkekten olduğu gibi, böylece erkek de kadın vasıtası iledir; fakat her şey Allahtandır.

1 Korintliler 15:10
Fakat her ne isem, Allahın inayeti ileyim; ve onun bana olan inayeti boşuna olmadı; fakat onların hepsinden ziyade çalıştım; fakat ben değil, ancak benimle olan Allahın inayeti.

Luka 1:45
İman eden kadına ne mutlu! çünkü Rab tarafından kendisine söylenen şeyler tamam olacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:16
Sevimli kadın izzete erer; Ve zorbalar zenginliğe erer.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:1
HER hikmetli kadın kendi evini yapar; Fakat sefih kadın kendi ellerile onu yıkar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:13
Akılsız oğul babasının belâsıdır; Ve karının çekişmeleri ardı kesilmez bir damlamadır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:9
Geniş evde kavgacı karı ile beraber olmaktan ise, Dam köşesinde oturmak iyidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:19
Çöl yerde oturmak, Kavgacı ve huysuz kadınla oturmaktan iyidir.

1 Petrus 3:1-2
[1] EY kadınlar, ayni suretle siz kendi kocalarınıza tâbi olun, ta ki bazıları kelâma itaat etmezlerse,[2] korku içinde iffetli yaşayışınızı görerek, karılarının yaşayışı ile sözsüz kazanılsınlar.

Efesliler 5:22-23
[22] Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.[23] Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:16-17
[16] Bir tarla almağı düşünür, ve onu satın alır; Ellerinin kazancı ile bir bağ diker.[17] Belini kuvvetle kuşatır, Ve bazularını kuvvetlendirir.

Titus 2:3-5
[3] ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;

Yaratılış 2:18-24
[18] Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.[19] Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu.[20] Ve adam bütün sığırlara, ve göklerin kuşlarına, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı.[21] Ve RAB Allah adamın üzerine derin uyku getirdi, ve o uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı, ve yerini etle kapadı;[22] ve RAB Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu adama getirdi.[23] Ve adam dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, ve etimden ettir; buna Nisa denilecek, çünkü o İnsandan alındı.[24] Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.

1 Timoteos 2:9-15
[9] Ayni suretle kadınlar, saç örgüleri, ve altın yahut inciler yahut çok pahalı libasla değil, sade kıyafette, hicap ve vekar ile,[10] ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler.[11] Kadın tam tabiiyetle sessizce olarak öğrensin.[12] Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.[13] Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı;[14] ve Âdem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü;[15] fakat iman ve sevgi ve takdiste vekar ile dururlarsa, çocuk doğurması ile kurtulacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:1-31
[1] MASSA kıralı Lemuele anasının öğrettiği sözler.[2] Oğlum, ne diyeyim? ve rahmimin oğlu, ne diyeyim? Ve adaklarımın oğlu, ne diyeyim?[3] Kuvvetini kadınlara, Ve yollarını kıralları helâk edenlere verme.[4] Kırallar için değildir, ey Lemuel! şarap içmek kırallar için değildir; Ve içki aramak emîrler için değildir.[5] Ta ki, içip de şeriati unutmasınlar, Ve bütün düşkünlük oğullarının hakkını saptırmasınlar.[6] İçkiyi helâk olmak üzre olana, Ve şarabı canında acılık bulunanlara verin;[7] İçsin, ve fakirliğini unutsun, Ve artık yorgunluğunu anmasın.[8] Ağzını dilsiz için, Bütün kimsesizlerin davası için aç.[9] Ağzını aç, doğrulukla hükmet, Ve hakirle fakirin davasını gör.[10] Faziletli kadını kim bulabilir? Çünkü onun değeri yakutlardan çok üstündür.[11] Kocasının yüreği ona güvenir, Ve adamın kazancı eksik olmaz.[12] Kadın ona kötülükle değil, Hayatının bütün günlerince iyilikle öder.[13] Yün ve keten arar, Ve ellerile istekle işler.[14] Tüccar gemileri gibidir, Ekmeğini uzaktan getirir.[15] Henüz gece iken kalkar, Ve evi halkına yiyecek, Ve hizmetçi kızlarına vazife verir.[16] Bir tarla almağı düşünür, ve onu satın alır; Ellerinin kazancı ile bir bağ diker.[17] Belini kuvvetle kuşatır, Ve bazularını kuvvetlendirir.[18] Ticaretinin iyi olduğunu tadar; Geceleyin çerağı sönmez.[19] Ellerini örekeye kor, Ve avuçları iği tutar.[20] Hakire avucunu açar; Ve fakirlere ellerini uzatır.[21] Evi halkı için kardan korkmaz; Çünkü bütün evi halkının iki kat esvabı vardır.[22] Kendisine halılar yapar; Esvabı ince keten ve erguvanîdir.[23] Kocası memleketin ihtiyarları ile otururken, Kapılarda tanılır.[24] Keten esvap yapar ve satar, Ve tüccara kuşaklar verir.[25] Kuvvet ve şeref onun libasıdır; Ve yarınki güne güler.[26] Ağzını hikmetle açar; Ve lûtuf kanunu onun dilindedir.[27] Evi halkının gidişine gözcülük eder, Ve tembellik ekmeğini yemez.[28] Oğulları kalkar ve ona mutlu derler; Kocası da kalkar, ve onu över:[29] Faziletle davranan kızlar çoktur, Fakat sen hepsine üstün oldun, der.[30] Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.[31] Ellerinin kazancından kendisine verin; Ve kapılarda işleri onu övsün.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey