English
A A A A A

Hayat: [Erkekler İçin Ayetler]

1 Korintliler 15:58
Bunun için, ey sevgili kardeşlerim, sizin emeğinizin Rabde boş olmadığını bilerek, sabit, sarsılmaz, ve daima Rabbin işinde artmak üzre olun.

1 Korintliler 16:13
Uyanık olun, imanda sabit olun, erkekçe davranın, kuvvetli olun.

1 Petrus 5:5
Siz de, ey gençler, ihtiyarlara tâbi olun. Ve hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü takının; çünkü Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.

1 Timoteos 4:8
çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir.

1 Timoteos 4:12
Senin gençliğini kimse hor görmesin, fakat sözde, yaşayışta, sevgide, imanda, iffette, iman edenlere örnek ol.

2 Korintliler 4:16
Bundan dolayı yorulmuyoruz; fakat her ne kadar haricî adamımız zeval buluyorsa da, derunî adamımız günden güne yenileniyor.

Yasa'nın Tekrarı 8:3
Ve seni alçalttı, ve seni aç bıraktı, ve insanın yalnız ekmekle yaşamadığını, fakat RABBİN ağzından çıkan her şeyle insanın yaşadığını sana bildirsin diye, senin bilmediğin ve atalarının bilmedikleri manı sana yedirdi.

Galatyalılar 1:10
Çünkü şimdi insanların rızasını mı, yoksa Allahın rızasını mı arıyorum? yahut insanları hoşnut etmeğe mi çalışıyorum? eğer hâlâ insanları hoşnut etseydim, Mesihin kulu olmazdım.

İbraniler 4:12
Çünkü Allahın kelâmı canlıdır ve müessirdir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de mafsalları ve iliği bölünciye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir.

Yakup 5:16
İmdi şifa bulasınız diye, birbirinize günahlarınızı ikrar edin, ve birbiriniz için dua edin. Salihin yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir.

Yeşu 1:9
Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Luka 10:27
O cevap verip dedi: “Rab Allahını, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle, ve bütün fikrinle, ve komşunu kendin gibi seveceksin.”

Mika 6:8
Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allahınla alçak gönüllü olarak yürümekten başka RAB senden ne ister?

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:7
Kendi kemalinde yürüyen salih adam, Kendisinden sonra çocukları ne mutludur!

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Demir demiri biler; Ve adam da dostunun yüzünü biler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:5-6
[5] Hikmetli adam kuvvetli olur; Ve bilgili adam kuvvet artırır.[6] Çünkü sağlam öğütle cengini yaparsın; Ve öğütçülerin çokluğunda kurtuluş olur.

1 Korintliler 10:12-13
[12] Bunun için, duruyorum zanneden sakınsın, düşmesin.[13] İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Matta 6:19-20
[19] Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve ve pas yiyip bozar; ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar.[20] Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve ne de pas yiyip bozar, ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar.

Romalılar 12:1-2
[1] İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.[2] Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

İbraniler 10:24-25
[24] ve bazılarının âdet edindiği gibi, toplanmalarımızı terketmiyelim, fakat günün yaklaştığını gördüğünüz nispette, birbirimizi o derece ziyade teşvik ederek,[25] sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.

Yakup 1:19-20
[19] Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;[20] çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.

2 Timoteos 3:16-17
[16] Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;[17] ta ki, Allah adamı her iyi iş için mücehhez olarak kâmil olsun.

1 Timoteos 6:11-12
[11] Fakat sen, ey Allah adamı, bunlardan kaç; ancak salâhın, takvanın, imanın, sevginin, sabrın, hilmin ardınca koş.[12] İmanın iyi cihadına içtihat et, ve çok şahitler önünde iyi ikrarı ikrar etmiş olarak davet olunduğun ebedî hayatı tut.

1 Petrus 5:8-9
[8] Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;[9] dünyada olan kardeşlerinize de ayni elemlerin çektirildiğini bilerek ona karşı imanda sabit durun.

Markos 10:43-45
[43] Fakat aranızda böyle değildir; aranızda ise, kim büyük olmak isterse, hizmetçiniz olsun;[44] ve aranızda kim birinci olmak isterse, hepsinin kulu olsun.[45] Zira İnsanoğlu da kendisine hizmet edilmeğe değil, ancak hizmet etmeğe, ve bir çokları için canını fidye vermek için geldi.

Mezmurlar 1:1-3
[1] NE mutludur o adam ki, kötülerin öğüdü ile yürümez, Ve günahkârların yolunda durmaz, Ve müstehzilerin derneğinde oturmaz;[2] Ancak zevki RABBİN şeriatindedir. Ve gece gündüz onun şeriatini derin düşünür.[3] Akar sular kenarına dikilmiş ağaç gibidir, Meyvasını mevsiminde verir, Ve yaprağı solmaz; Yaptığı her iş de iyi gider.

Mezmurlar 118:6-8
[6] RAB benimledir, ve ben korkmam; İnsan bana ne yapabilir?[7] RAB benimledir, yardımcılarım arasında; Benden nefret edenlerde dilediğimi göreceğim.[8] RABBE sığınmak, İnsana güvenmekten iyidir.

Mezmurlar 119:9-11
[9] Genç adam yolunu ne ile temizler? Senin sözüne göre onu tutmakla.[10] Seni bütün yüreğimle aradım; Emirlerinden beni saptırma.[11] Sana karşı suç etmiyeyim diye, Sözünü yüreğimde sakladım.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey