English
A A A A A

Hayat: [Doğum günü]

Efesliler 2:10
Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 16:21
Kadın doğuracağı vakit, sıkıntı çeker, çünkü saati gelmiştir; fakat çocuğu doğurduğu zaman, dünyaya bir insan doğması sevincile artık sıkıntıyı anmaz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 9:11
Çünkü günlerin benim vasıtamla çoğalacak, Ve ömrünün yılları artacak.

Mezmurlar 16:11
Hayat yolunu bana bildirirsin; Sevinçler tokluğu senin önündedir; Sağında daima nimetler vardır.

Mezmurlar 20:4
Sana yüreğine göre versin, Ve bütün öğütlerini yerine getirsin.

Mezmurlar 27:4-7
[4] RABDEN bir şey diledim, onu ararım: RABBİN cemalini görüp, Onun mabedinde hayran olmak için, Hayatımın bütün günleri RABBİN evinde oturmaktır.[5] Zira şer gününde beni çardağında saklıyacak; Çadırının örtüsü ile beni örtecek; Kaya üzerine beni yükseltecek.[6] Ve şimdi çevremdeki düşmanlarım üzerine başım yükselecek; Ve onun çadırında meserret kurbanları keseceğim; RABBE terennüm edeceğim ve taganni edeceğim.[7] İşit, ya RAB, sesimle çağırıyorum; Bana acı, ve bana cevap ver.

Mezmurlar 90:12
Günlerimizi saymağı bize şöyle öğret ki, Hikmet yüreği edinelim.

Mezmurlar 91:11
Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye, Meleklerine senin için emredecektir.

Mezmurlar 91:16
Uzun ömürle onu doyuracağım, Ve kurtarışımı ona göstereceğim.

Mezmurlar 118:24
RABBİN yarattığı gün budur; Onda mesrur oluruz ve seviniriz.

Sefanya 3:17
Allahın RAB, kuvvetli Kurtarıcı, senin içindedir; senin için çok mesrur olacaktır; sevgisi içinde susacaktır; senin için terennümle coşacaktır.

Mezmurlar 37:4-5
[4] RABDEN de lezzet al; O da sana yüreğinin dileklerini verecektir.[5] Yolunu RABBE bırak ve ona güven; O da yapacaktır.

Ağıtlar 3:22-23
[22] RABBİN inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.[23] Onlar her sabah tazelenir, senin sıdkın büyüktür.

Çölde Sayım 6:24-26
[24] RAB seni mubarek kılsın, ve seni korusun;[25] RAB sana yüzünü parlatsın, ve sana lûtfetsin;[26] RAB sana yüzünü kaldırsın, ve sana selâmet versin.

Mezmurlar 139:1-24
[1] Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. YA RAB, beni denedin ve bildin.[2] Oturuşumu ve kalkışımı sen bilirsin; Düşüncemi uzaktan anlarsın.[3] Yolumu ve yattığım yeri ayırt edersin, Ve bütün yollarımı iyi bilirsin.[4] Çünkü dilimde bir söz yokken, İşte, ya RAB, sen onu tamamen bilirsin.[5] Beni arkadan ve önden kuşattın, Ve elini üzerime koydun.[6] Bu bilgi benim için çok aciptir; Yüksektir, ona erişemem.[7] Senin Ruhundan nereye gideyim? Ve senin yüzünden nereye kaçayım?[8] Eğer göklere çıksam, sen oradasın; Ve ölüler diyarında yatağımı sersem, işte, oradasın.[9] Seherin kanatlarını alsam, Denizin sonlarına konsam;[10] Orada da senin elin bana yol gösterir, Ve sağ elin beni tutar.[11] Desem ki: Gerçek karanlık beni örtecek, Çevremdeki ışık gece olacak;[12] Karanlık da senden gizlemez; Ve gece gündüz gibi ışır; Karanlık ve ışık senin için birdir.[13] Çünkü böbreklerimi sen teşkil ettin; Anam karnında beni ördün.[14] Sana şükreylerim; Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım; İşlerin aciptir; Ve canım bunu pek iyi bilir.[15] Gizli yerde yaratıldığım zaman, Dünyanın derin yerlerinde şaşılacak surette kurulduğum zaman, Bedenim sana gizli değildi.[16] Gözlerin beni cenin iken gördü; Ve daha onlardan hiç biri yokken, Benim için tayin olunan günlerin hepsi Senin kitabında yazılmıştılar.[17] Düşüncelerin de benim için ne değerlidir, ey Allah! Onların topu ne büyüktür![18] Onları saysam, kumdan çokturlar; Ben uyanınca yine seninle beraberim.[19] Gerçek kötüyü öldürürsün, ey Allah; Ey kanlı adamlar, benden uzaklaşın.[20] Çünkü onlar sana karşı kötülük söyliyorlar, Ve düşmanların senin adını yalan yere anıyor.[21] Ya RAB, senden nefret edenlerden nefret etmez miyim? Ve sana karşı ayaklananlara kederlenmez miyim?[22] Onlardan büsbütün nefret eylerim; Benim için düşman oldular.[23] Ey Allah, beni dene, ve yüreğimi bil; Beni imtihan et, ve düşüncelerimi bil;[24] Ve eğer bende kötülük yolu varsa bak, Ve ebedî yolda bana rehber ol.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey