English
A A A A A

Hayat: [Müzik]

Mezmurlar 95:1
GELİN, RABBE terennüm edelim; Kurtuluşumuz kayasına sevinçle nida edelim.

Efesliler 5:19
birbirinize mezmurlar, ilâhiler ve ruhanî nağmeler söyliyerek yüreğinizde Rabbe terennüm ve taganni ederek,

İbraniler 2:12
“Senin ismini kardeşlerime ilân edeceğim, Cemaat içinde sana hamdedeceğim.”

Mezmurlar 71:23
Sana terennüm ettiğim zaman, dudaklarım Ve kurtardığın canım sevinçle terennüm edecektir

Yasa 15:1
Ozaman Musa ve İsrail oğulları bu ilâhiyi RABBE terennüm ettiler, ve söyliyip dediler: RABBE terennüm edeceğim, çünkü gayetle yükseldi; Atı ve atlısını denize attı.

Mezmurlar 105:2
Ona ilâhi okuyun, ona terennüm eyleyin; Bütün şaşılacak işlerini söyleyin.

Mezmurlar 49:4
Mesele kulak vereyim; Ve remzimi çenkle anlatayım.

Mezmurlar 101:1
Davudun Mezmurudur. İNAYETİ ve adaleti terennüm edeyim; Sana terennüm edeyim, ya RAB.

Mezmurlar 150:1-5
[1] RABBE hamdedin. Allaha makdisinde hamdedin; Ve kudretinin felekinde ona hamdedin.[2] Kudretli işleri için ona hamdedin; Büyüklüğünün çokluğuna göre ona hamdedin.[3] Boru sesile ona hamdedin; Santur ve çenk ile ona hamdedin.[4] Tef ve raks ile ona hamdedin; Sazlar ve borular ile ona hamdedin.[5] Sesli zillerle ona hamdedin; Yüksek sesli zillerle ona hamdedin.

Koloseliler 3:16
Birbirinize mezmurlarla, ilâhilerle, ruhanî nağmelerle talim ve nasihat ederek, yüreklerinizde Allaha lûtufla terennüm ederek, Mesihin kelâmı sizde zenginlikle, bütün hikmetle dursun.

Mezmurlar 98:1-7
[1] Bir Mezmur. RABBE yeni bir ilâhı okuyun, Çünkü o şaşılacak işler yaptı; Sağ eli ve mukaddes bazusu kendine zafer verdi.[2] RAB kurtarışını bildirdi; Adaletini milletlerin gözlerine açıkça gösterdi.[3] İsrail evine olan inayetini ve sadakatini hatırladı; Yerin bütün uçları Allahımızın kurtarışını gördüler.[4] Ey bütün dünya, RABBE meserretle nida edin; Birden nida edip meserretle terennüm edin, ve hamdedin.[5] RABBE çenk ile hamdedin, Çenk ve güzel ses ile hamdedin.[6] Borularla ve zurna sesile, Kıral olan RABBİN önünde meserretle nida edin.[7] Deniz, ve onun dolusu, Dünya, ve onda oturanlar gürlesinler;

Vahiy 14:3-4
[3] ve tahtın önünde ve dört canlı mahlûkun ve ihtiyarların önünde sanki yeni bir ilâhi terennüm ediyorlar; ve yeryüzünden satın alınmış olan yüz kırk dört bin kişiden başka kimse o ilâhiyi öğrenemez.[4] Kadınlarla lekelenmemiş olanlar bunlardır, çünkü masumdurlar. Bunlar Kuzu nereye giderse, ardınca gidenlerdir. Bunlar Allaha ve Kuzuya turfanda olmak üzre insanlar arasından satın alındılar.

Mezmurlar 135:3
RABBE hamdedin; çünkü RAB iyidir; İsmine terennüm edin; çünkü tatlıdır.

Amos 6:5
santur sesile boş türküler söyliyenler; Davud imiş gibi kendileri için musiki âletleri icat edenler;

Mezmurlar 57:7
Yüreğim sabittir, ey Allah, yüreğim sabittir; İlâhi okuyup terennüm edeyim.

2 Tarihler 5:13
vaki oldu ki, borazanlar ve ilâhiciler, RABBE hamdde ve şükürde işitilsin diye, bir imiş gibi tek ses çıkarmak için borular, ve ziller ve çalgılarla seslerini yükseltince, RABBE hamdedip dediler: Çünkü o iyidir; çünkü inayeti ebedîdir; o vakit ev, RABBİN evi, bulutla doldu,

Mezmurlar 40:3
Ağzıma yeni bir ilâhi, Allahımız için bir tehlil koydu; Çok adamlar görecek ve korkacaklar, Ve RABBE güveneceklerdir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey