English
A A A A A

Hayat: [Zihinsel hastalık]

1 Yuhanna 4:18
Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir.

Galatyalılar 5:22-23
[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.

Vaiz 12:13
İşin sonu şudur; her şey işitildi: Allahtan kork, ve onun emirlerini tut; çünkü insanın bütün vazifesi budur.

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

Yasa'nın Tekrarı 28:27-29
[27] RAB seni şifa bulamıyacağın Mısır çıbanı ile, ve urlarla, ve uyuzla, ve kaşıntı ile vuracak.[28] RAB seni çılgınlıkla, ve körlükle, ve yürek şaşkınlığı ile vuracak;[29] ve kör adam nasıl karanlıkta el yordamı ile yürürse, sen de öğle vakti el yordamı ile yürüyeceksin, ve yollarında muvaffak olmıyacaksın; ve ancak daima sıkıştırılmış ve soyulmuş olacaksın, ve seni kurtaran olmıyacak.

1 Petrus 5:7
bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

Filipililer 4:13
Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

Matta 11:28-30
[28] Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.[29] Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz.[30] Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.

Romalılar 15:13
İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.

1 Yuhanna 4:8
Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

2 Selanikliler 2:11
Ve bundan dolayı yalana iman etmeleri için Allah onlara dalâlet işlemesini gönderiyor;

Yeremya 25:16
Ve onlar içecekler ve sendeliyecekler, ve aralarına göndereceğim kılıcın yüzünden çıldıracaklar.

Yeremya 51:7
Babil RABBİN elinde, bütün dünyayı sarhoş eden bir altın kâse oldu; milletler onun şarabından içtiler; milletler bundan dolayı çıldırdılar.

Matta 4:24
Ve onun haberi bütün Suriyeye yayıldı; ve ona çeşit çeşit hastalıklara ve dertlere tutulmuş bütün hastaları, cinlere tutulanları, saralı ve inmeli olanları getirdiler, ve onları iyi etti.

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

2 Timoteos 3:16-17
[16] Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;[17] ta ki, Allah adamı her iyi iş için mücehhez olarak kâmil olsun.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Mezmurlar 34:17
Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.

İbraniler 12:1
İMDİ bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan İsaya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım;

Efesliler 4:23
ve fikrinizin ruhu ile yenilenin;

1 Timoteos 1:5
Fakat tenbihin gayesi temiz yürekten ve iyi vicdandan ve riyasız imandan olan sevgidir;

Filipililer 4:8
Velhasıl, ey kardeşler, hak olan ne varsa, muteber olan ne varsa, âdil olan ne varsa, saf olan ne varsa, sevimli olan ne varsa, hakkında iyi söylenen ne varsa, eğer bir fazilet ve eğer bir sitayiş varsa, onları düşünün.

Efesliler 5:18
Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey