English
A A A A A

Hayat: [Cehennem]

Vahiy 21:8
Fakat korkaklara ve iman etmiyenlere ve mekruhlara ve katillere ve zanilere ve büyücülere ve putperestlere ve bütün yalancılara gelince, onların hissesi, ateş ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Matta 25:46
Ve bunlar ebedî azaba, fakat salihler ebedî hayata gideceklerdir.

Mezmurlar 9:17
Kötüler ölüler diyarına döneceklerdir, Allahı unutan bütün milletler de...

2 Selanikliler 1:9
O günde kendi mukaddeslerinde taziz edilmek, ve bütün iman edenlerde hayret olunmak için geldiği zaman,

Matta 13:50
onları fırın ateşine atacaklar; orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.

Elçilerin İşleri 2:27
Çünkü sen canımı ölüler diyarına terketmezsin, Ve Mukaddesini çürüklük görmeğe bırakmazsın.

Markos 9:43
Eğer elin sürçmene sebep oluyorsa, onu kes; senin için hayata çolak olarak girmek iki elin olarak cehenneme, sönmez ateşe, atılmaktan iyidir.

Yahuda 1:7
Nitekim onlarla ayni surette zina etmiş ve başka beden ardına düşmüş olan Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirleri ebedî ateş cezasını çekmekte olarak örnek gösterirler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:24
Aşağıda olan ölüler diyarından ayrılsın diye, Hikmetli adam için hayat yolu yukarı doğru gider.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:14
Onu değnekle döversin, Ve canını ölüler diyarından kurtarırsın.

Matta 13:42
ve onları fırın ateşine atacaklar; orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.

Matta 25:41
O zaman solundakilere de diyecek: Ey lânetliler, benim yanımdan İblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe gidin.

Vahiy 19:20
Ve canavar ile onun önünde alâmetler yapan, ve o alâmetlerle canavarın damgasını alıp onun suretine secde kılanları saptıran yalancı peygamber alındılar; bu ikisi, kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldılar;

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:11
Ölüler diyarı ile Helâk yeri RABBİN gözü önündedir; Nerede kaldı ki, âdem oğullarının yürekleri!

Matta 16:19
Göklerin melekûtu anahtarlarını sana vereceğim; yeryüzünde bağlıyacağın her şey göklerde bağlanmış olur, ve yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde çözülmüş olur.

2 Petrus 2:4
Çünkü eğer Allah günah işlediklerinde melekleri esirgemiyip fakat hüküm için hıfzolunmak üzre onları cehenneme atıp karanlık zincirlerine teslim etti ise;

Vahiy 20:13-14
[13] Ve deniz kendisinde olan ölüleri verdi; ve ölüm ve ölüler diyarı kendilerinde olan ölüleri verdiler; ve her birine kendi işlerine göre hükmolundu.[14] Ve ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldılar. Ateş gölü, ikinci ölüm budur.

Matta 10:28
Bedeni öldürüp de canı öldürmeğe kudreti olmıyanlardan korkmayın; ancak daha ziyade cehennemde hem bedeni, hem canı helâk etmeğe kudreti olandan korkun.

Hezekiel 18:20
Suç işliyen can, ölecek olan odur; babanın fesadını oğul taşımaz, ve oğlun fesadını baba taşımaz; salihin salâhı kendi üzerinde olur, kötünün kötülüğü de kendi üzerinde olur.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey