English
A A A A A

Hayat: [Mutluluk]

Mezmurlar 37:4
RABDEN de lezzet al; O da sana yüreğinin dileklerini verecektir.

Yeşaya 12:2-3
[2] İşte, Allah kurtuluşumdur; güveneceğim ve yılmıyacağım; çünkü RAB Yehova kuvvetim ve ilâhimdir; ve bana kurtuluş oldu.[3] Bundan dolayı kurtuluş kuyularından sevinçle su çekeceksiniz.

Romalılar 5:2
onun vasıtası ile de içinde sabit olduğumuz inayete iman ile methal elde ettik; ve Allahın izzeti ümidile övünüyoruz.

2 Korintliler 12:10-11
[10] Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, zaruretlere, ezalara ve darlıklara razıyım; çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.[11] Akılsız oldum; siz beni mecbur ettiniz; çünkü ben sizin tarafınızdan tavsiye olunmalı idim; zira her ne kadar bir şey değilsem de, en faik resullerden hiç bir şeyde eksiğim yoktur.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allahı görecekler.

1 Yuhanna 3:18
Ey küçük çocuklar, sözle ve dille değil, ancak işle ve hakikatle sevelim.

1 Petrus 4:13
fakat Mesihin elemlerine hissedar olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevinesiniz.

Yasa'nın Tekrarı 33:29-30
[29] Ey İsrail, yardımının kalkanı, Ve azametinin kılıcı olan RAB tarafından kurtarılmış kavm, Ne mutlusun! Sana benziyen kim var? Ve düşmanların sana yaltaklanacaklar; Ve sen onların yüksek yerlerini çiğniyeceksin.[30] VE Musa Moab ovalarından, Eriha karşısında olan Nebo dağına, Pisga tepesine çıktı. Ve RAB ona diyarı, Dana kadar bütün Gileadı,

2 Tarihler 9:7
Adamların ne mutlu, bu kulların da ne mutlu, daima senin önünde duruyorlar, ve hikmetini işitiyorlar.

Eyüp 5:17
İşte, Allahın terbiye ettiği adam ne mutludur; Ve Kadîrin tedibini sen hor görme.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:20
Söze dikkat eden iyilik bulur; Ve RABBE güvenen mutlu olur.

Mezmurlar 37:4-14
[4] RABDEN de lezzet al; O da sana yüreğinin dileklerini verecektir.[5] Yolunu RABBE bırak ve ona güven; O da yapacaktır.[6] Ve senin salâhını nur gibi, Ve hakkını öğle vakti gibi çıkaracaktır.[7] RABBİN önünde sükût et, ve onu sabırla bekle; Yolunda becerikli olan için, Hile yapan adam için üzülme.[8] Hiddetten çekin, öfkeyi bırak; Üzülme, o ancak şerre götürür.[9] Çünkü şerirler kesilip atılacak; Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır.[10] Biraz bekle ve kötü yok olacaktır; Onun yerini araştıracaksın, ve yok olacaktır.[11] Fakat halimler dünyayı miras alacaklar, Ve selâmet bolluğunda lezzet bulacaklardır.[12] Kötü olan, salihe karşı düzen kurar, Ve ona dişlerini gıcırdatır.[13] Rab ona gülecektir; Çünkü görür ki, onun günü gelmektedir.[14] Hakiri ve fakiri yere vurmak için, Yolu doğru olanları boğazlamak için, Kötüler kılıç çekip yaylarını kurdular.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey