A A A A A

Hayat: [Evlat Edinme]

1 Samuel 1:27
Bu çocuk için dua ettim; ve RABDEN dilediğim dileğimi bana verdi;

2 Korintliler 6:18
Ve her şeye kadir olan Rab diyor: “Size Baba olacağım, Ve siz bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Yasa'nın Tekrarı 10:18
Öksüz ve dul kadın için adalet eder, ve garibe ekmek ve esvap vermekle onu sever.

Hoşea 14:3
Aşur bizi kurtarmıyacak; atlar üzerine binmiyeceğiz; ve artık ellerimizin işine: İlâhlarımız, demiyeceğiz; çünkü öksüz sende merhamet bulur.

Yeşaya 40:31
fakat RABBİ bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler; seğirtirler ve yorulmazlar; yürürler ve zayıflamazlar.

Yakup 1:27
Allahın ve Babanın indinde temiz ve lekesiz dindarlık şudur: Öksüzleri ve dulları sıkıntılarında ziyaret etmek, ve kendisini dünyadan lekesiz tutmaktır.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Matta 25:40
Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:12
Başka güne atılan ümit yüreği hasta eder; Fakat dilek yerine gelince, hayat ağacıdır.

Mezmurlar 82:3
Zaifin ve yetimin davasını görün; Düşküne ve yoksula adalet edin.

Mezmurlar 146:9
RAB garipleri korur; Öksüzü ve dul kadını tutar; Ve kötülerin yollarını saptırır.

Mezmurlar 68:5-6
[5] Allah kendi mukaddes meskeninde, Öksüzlerin babası ve dul kadınların hâkimidir.[6] Allah kimsesizlere ev verir; Esirleri refaha çıkarır; Fakat âsiler kurak yerde oturur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:8-9
[8] Ağzını dilsiz için, Bütün kimsesizlerin davası için aç.[9] Ağzını aç, doğrulukla hükmet, Ve hakirle fakirin davasını gör.

Yuhanna 1:12-13
[12] Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere, Allahın oğulları olmak salâhiyetini verdi.[13] Onlar ne kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesinden değil, ancak Allahtan doğdular.

Galatyalılar 4:4-5
[4] fakat vaktin tamamiyeti gelince, biz oğulluğu alalım diye, şeriat altında olanları kurtarmak için,[5] Allah kendi Oğlunu, kadından doğmuş, şeriat altında doğmuş olarak gönderdi.

Romalılar 8:14-17
[14] Çünkü Allahın Ruhu ile sevkedilenlerin hepsi Allahın oğullarıdırlar.[15] Çünkü yine korku için kulluk ruhunu almadınız; fakat oğulluk ruhunu aldınız, ve onunla: Abba, Baba, diye çağırırız.[16] Allahın evlâdı olduğumuza Ruh kendisi bizim ruhumuzla beraber şehadet eder;[17] ve eğer evlât isek, hem de varisleriz; Allahın varisleri, ve Mesihin hemvarisleriyiz; eğer beraber elem çekiyorsak, beraber de taziz olunmamız içindir.

Mezmurlar 10:14-18
[14] Sen onu gördün, çünkü elinle cezasını vermek için kötülüğü ve kini görürsün; Biçare kendini sana teslim eder; Öksüzün yardımcısı sensin.[15] Kötünün kolunu kır; Şerir adam ise, Ta bulamayıncıya kadar onun kötülüğünü ara.[16] RAB daima ve ebediyen Kıraldır; Milletler onun diyarından yok oldu.[17] Öksüzün ve mağdurun hakkını vermek için, Ya RAB, hakirlerin dileğini işittin;[18] Onların yüreğini pekiştireceksin, kulağını onlara açacaksın, Ta ki, topraktan olan insan artık korkunç olmasın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey