English
A A A A A

Hayat: [Sağlık]

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

3 Yuhanna 1:2
Ey sevgili, senin canın refahta olduğu gibi, sen bütün şeylerde refahta ve sıhhatte olasın diye, dua ederim.

1 Korintliler 10:31
İmdi gerek yer, gerek içer, ve her ne yaparsanız, her şeyi Allahın izzeti için yapın.

1 Timoteos 4:8
çünkü bedence idman az faidelidir; fakat takva şimdiki ve gelecek hayatın vadine malik olarak her şey için faidelidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:22
Sevinçli yürek iyi ilaçtır; Fakat kırılmış ruh kemikleri kurutur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:17
Belini kuvvetle kuşatır, Ve bazularını kuvvetlendirir.

Efesliler 5:18
Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:1
ŞARAP müstehzidir, içki gürültücüdür; Ve kim onunla sendelerse, hikmetli değildir.

Yasa'nın Tekrarı 7:12-15
[12] Ve vaki olacak ki, bu hükümleri dinlediğiniz, ve onları tuttuğunuz, ve onları yaptığınız için Allahın RAB atalarına and ettiği ahdi ve inayeti senin için koruyacak;[13] ve seni sevecek, ve seni mubarek kılacak, ve seni çoğaltacak; ve sana vermek üzre atalarına and ettiği diyarda senin bedeninin semeresini, ve toprağının semeresini, buğdayını, ve yeni şarabını, ve zeytin yağını, sığırlarının yavrularını, ve sürünün yavrularını mubarek kılacak.[14] Bütün kavmlardan ziyade mubarek olacaksın; erkek olsun kadın olsun sizin aranızda, ve hayvanlarınız arasında kısır olmıyacak.[15] Ve RAB senden her hastalığı kaldıracak; ve Mısırın bildiğin kötü illetlerinden hiç birini senin üzerine koymıyacak, fakat onları bütün senden nefret edenlerin üzerine koyacak.

Yeremya 33:6
İşte, o şehre sağlık ve şifa vereceğim, ve kendilerini iyi edeceğim; ve onlara selâmet ve hakikat bolluğunu göstereceğim.

Elçilerin İşleri 27:34
Bunun için yemek yemenizi rica ediyorum; zira bu sizin kurtuluşunuz içindir; çünkü hiç birinizin başından bir kıl zayolmıyacaktır.

Yasa'nın Tekrarı 28:53
Ve düşmanların seni sıkıştıracağı muhasarada ve sıkıntıda bedeninin semeresini, Allahın RABBİN sana verdiği oğullarının ve kızlarının etini yiyeceksin.

Levililer 11:1-4
[1] VE RAB Musaya ve Haruna söyliyip onlara dedi:[2] İsrail oğullarına söyliyip diyin: Yer üzerinde olan bütün hayvanlardan yiyebileceğiniz hayvanlar bunlardır.[3] Hayvanlar arasında, çatal ve yarık tırnaklı olan, ve geviş getiren her hayvanı yiyebilirsiniz.[4] Fakat geviş getirenlerden, ve çatal tırnaklılardan şunları yemiyeceksiniz: deveyi, çünkü o geviş getirir, fakat çatal tırnaklı değildir, size murdardır.

Vahiy 14:12
Allahın emirlerini ve İsanın imanını tutan mukaddeslerin sabrı bundadır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:24
Hoş sözler gümeçbalı gibi, Cana tatlı ve kemiklere şifadır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:20-22
[20] Oğlum, sözlerime dikkat et; Dediklerime kulağını iğ.[21] Onlar gözlerinin önünden ayrılmasınlar; Onları yüreğinin içinde sakla.[22] Çünkü onları bulanlar için hayat, Ve bütün bedenleri için şifadırlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:7-8
[7] Kendi gözünde hikmetli olma; RABDEN kork, ve şerden ayrıl;[8] Senin bedenine şifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır.

Yasa 15:26
ve dedi: Eğer senin Allahın RABBİN sözünü dikkatle dinlersen, ve onun gözünde doğru olanı yaparsan, ve onun emirlerine kulak verirsen, ve onun bütün kanunlarını tutarsan, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiç birini sana vermiyeceğim; çünkü ben sana şifa veren RAB'İM.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey