English
A A A A A

Hayat: [Aile]

Yuhanna 15:12-13
[12] Benim emrim şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.[13] Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

Efesliler 6:4
Ve ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, fakat onları Rabbin terbiye ve nasihatile yetiştirin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:10
Kendi dostunu ve babanın dostunu bırakma; Ve felâketin gününde kardeşinin evine gitme; Yakın komşu ırak kardeşten iyidir.

Matta 12:48-50
[48] Fakat İsa cevap verip kendisine söyliyene dedi: Benim anam kimdir? ve kardeşlerim kimlerdir?[49] Ve elini şakirtlerine doğru uzatıp dedi: İşte, benim anam ve kardeşlerim.[50] Çünkü göklerde olan Babamın iradesini kim yaparsa, benim kardeşim, kızkardeşim ve anam odur.

Matta 19:18-19
[18] O, İsaya: Hangilerini? dedi. İsa da: “Katletmiyeceksin; zina etmiyeceksin; çalmıyacaksın; yalan şehadet etmiyeceksin;[19] babana ve anana hürmet edeceksin;” ve, “Komşunu kendin gibi seveceksin,” dedi.

Koloseliler 3:13
Allahın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini, iyiliği, alçak gönüllülüğü, hilmi, tahammülü,

Galatyalılar 6:10
İmdi bu halde fırsat buldukça, herkes için, ve bilhassa iman ehli için iyilik edelim.

1 Korintliler 15:33-34
[33] Aldanmayın; fena arkadaşlıklar güzel ahlâkı bozarlar.[34] Salâh ile ayılın, ve günah işlemeyin; çünkü bazılarında Allah bilgisi yoktur; size utanç olsun diye söyliyorum.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:24
Dost çoğaltan kendini yıkmak için eder; Fakat kardeşten daha yakın dost vardır.

Mezmurlar 133:1
Davudun Hacc İlâhisi. İŞTE, kardeşlerin birleşmiş olarak oturması Ne iyidir, ve ne hoştur!

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:17
Dost her vakit sever; Ve sıkıntı için kardeş doğmuştur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Çocuğu gideceği yola göre yetiştir, Yaşlı olunca da ondan ayrılmaz.

Yasa 20:12
Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.

Yeşu 24:15
Ve eğer RABBE kulluk etmek gözünüzde kötü ise, atalarınızın kulluk ettikleri Irmak ötesindeki ilâhlara mı, yahut memleketlerinde oturduğunuz Amorîlerin ilâhlarına mı, kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; fakat ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeceğiz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:26
Salih adam komşusuna yol gösterir; Fakat kötülerin yolu kendilerini saptırır.

Yasa'nın Tekrarı 6:6-7
[6] Ve bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar;[7] ve onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın.

Yeşaya 49:15-16
[15] Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi ki, kendi rahminin oğluna acımasın? evet, onlar unutabilirler, fakat ben seni unutmam.[16] İşte, iki elimin ayasına seni nakşettim; duvarların daima karşımda.

Mezmurlar 103:17-18
[17] Fakat RABBİN inayeti ezelden ebede kadar kendisinden korkanlar üzerindedir; Ve adaleti oğulların oğullarınadır;[18] Kendi ahdini tutanlara, Ve yapmak için vesayasını hatırlıyanlaradır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:6
Oğulların oğulları yaşlıların tacıdır; Ve oğulların izzeti babalarıdır.

Mezmurlar 127:3-5
[3] İşte, çocuklar RABDEN mirastır; Rahmin semeresi mükâfattır.[4] Yiğidin elinde oklar ne ise, Gençlik çocukları da öyledir.[5] Ok kılıfı onlarla dolu olan adama ne mutlu! Düşmanları ile kapıda söyleşirken Utanca düşmezler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Sevgiyi arıyan suçu örter; Fakat işi diline dolaştıran yakın dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:20
Oğlum, babanın emrini koru, Ve ananın öğrettiğini bırakma;

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:6
Dostun açtığı yaralar sadıktır; Fakat düşmanın öpüşleri boldur.

1 Korintliler 15:33
Aldanmayın; fena arkadaşlıklar güzel ahlâkı bozarlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:24
Salihin babası çok sevinir; Ve hikmetli adamın babası onunla mesrur olur.

1 Krallar 8:57
Allahımız RAB atalarımızla olduğu gibi bizimle beraber olsun; bizi bırakmasın ve terketmesin;

Luka 11:13
İmdi, sizler kötü olduğunuz halde, çocuklarınıza iyi hediyeler vermeği bilirseniz, semavî Baba kendisinden diliyenlere ne kadar ziyade Ruhülkudüsü verir!

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:15
Oğlum, eğer senin yüreğin hikmetli ise, Benim yüreğim de sevinir.

Mezmurlar 55:12-14
[12] Çünkü bana sitem eden düşman değildi; Yoksa ben katlanırdım; Bana karşı kibirlenen hasım değildi; Yoksa ondan gizlenirdim.[13] Fakat sen idin, bana denk olan, Arkadaşım ve candan dostum.[14] Birlikte tatlı yarenlik ederdik; Cemaatle Allah evine giderdik.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Demir demiri biler; Ve adam da dostunun yüzünü biler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey