English
A A A A A

Hayat: [Hayvanlar]

Yaratılış 1:21
Ve Allah büyük deniz canavarlarını, ve suların kendilerile kaynaştığı cinslerine göre hareket eden her canlı mahlûku, ve cinsine göre her kanatlı kuşu yarattı; ve Allah iyi olduğunu gördü.

Yaratılış 1:30
ve yerin her hayvanına, ve göklerin her kuşuna, ve kendisinde hayat nefesi olup yeryüzünde sürünen her şeye, bütün yeşil otu yiyecek olarak verdim; ve böyle oldu.

Yakup 3:7
Çünkü her çeşit vahşi hayvanlar ve kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından zaptolunur ve zaptolunmuştur;

Yeremya 8:7
Evet, göklerdeki leylek belli vakitlerini biliyor; ve kumru ile kırlangıç ve turna gelmelerinin vaktini gözetiyorlar; ancak RABBİN hükmünü kavmım bilmiyor.

Eyüp 35:11
Yerin hayvanlarından ziyade bize bilgi öğretir, Ve bizi göklerin kuşlarından daha hikmetli kılar.

Luka 3:6
Ve bütün beşer Allahın kurtarışını görecektir.”

Luka 12:24
Kargalara bakın; onlar ne ekerler, ne de biçerler, ne kilerleri, ne de ambarları var; ve Allah onları besler; sizler kuşlardan ne kadar çok değerlisiniz!

Matta 6:26
Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavî Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz?

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:10
Salih adam hayvanının canını kayırır; Fakat kötülerin acımaları bile gaddardır.

Mezmurlar 104:21
Genç aslanlar av için gümürderler, Ve Allahtan yiyeceklerini isterler.

Yaratılış 2:19-20
[19] Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu.[20] Ve adam bütün sığırlara, ve göklerin kuşlarına, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı.

Yaratılış 9:2-3
[2] Yerin her hayvanı, ve göklerin her kuşu üzerine sizden korku ve dehşet olacaktır; toprağın üzerinde hareket edenlerin hepsile denizin bütün balıkları sizin elinize verildiler.[3] Hareket eden her hayvan size yiyecek olacaktır, yeşil ot gibi, size hepsini verdim.

Yaratılış 1:24-28
[24] Ve Allah dedi: Yer, cinslerine göre canlı mahlûkları, sığırları, ve sürünen şeyleri, ve cinslerine göre yerin hayvanlarını çıkarsın; ve böyle oldu.[25] Ve Allah yerin hayvanlarını cinslerine göre, ve sığırları cinslerine göre, ve toprakta sürünen her şeyi cinsine göre yaptı; ve Allah iyi olduğunu gördü.[26] Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.[27] Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.[28] Ve Allah onları mubarek kıldı; ve Allah onlara dedi: Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun, ve onu tâbi kılın; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
[6] Ey tembel, karıncaya git; Onun yollarına bak da hikmetli ol;[7] Onun üzerine baş, Gözcü, ve hükümdar yokken,[8] Yazın ekmeğini hazırlar, Biçim zamanında yiyeceğini toplar.

Mezmurlar 8:6-9
[6] Ellerinin işleri üzerine ona saltanat verdin; Bütün şeyleri,[7] Hep koyunları ve sığırları, Ve kır hayvanlarını da,[8] Gökün kuşlarını ve denizin balıklarını, Denizlerin yollarında dolaşanların hepsini, Onun ayakları altına koydun.[9] Ya Rabbimiz Yehova, Bütün yeryüzünde ismin ne azametlidir!

Eyüp 12:7-10
[7] Fakat şimdi sor hayvanlara, ve sana öğretsinler; Ve göklerin kuşlarına, ve sana bildirsinler;[8] Yahut toprağa söyle, ve sana öğretsin; Denizin balıkları da sana anlatırlar.[9] Bütün bunlar arasında kim bilmez ki, Bunu RABBİN eli yapmıştır?[10] O RAB ki, her yaşıyanın canı, Bütün beşer cinsinin soluğu onun elindedir.

Yeşaya 11:6-9
[6] Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek.[7] Ve inekle ayı otlanacak; onların yavruları birlikte yatacak; ve aslan sığır gibi saman yiyecek.[8] Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynıyacak, ve sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğu üzerine koyacak.[9] Bütün mukaddes dağımda zarar vermiyecekler ve helâk etmiyecekler; çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da RAB bilgisi ile dolu olacak.

Vaiz 3:18-21
[18] Yüreğimde dedim: Bu iş âdem oğulları yüzündendir, Allah onları denesin, ve kendilerinin ancak hayvan olduklarını görsünler diyedir.[19] Çünkü âdem oğullarının başına gelen, hayvanların başına da geliyor; ve başlarına gelen şey birdir; bu nasıl ölüyorsa, öteki de öyle ölüyor; hepsinin bir soluğu var; ve adamın hayvana üstünlüğü yoktur; çünkü hepsi boş.[20] Hepsi bir yere gidiyorlar; hepsi topraktandır, ve hepsi yine toprağa dönüyorlar.[21] Âdem oğullarının ruhu yukarıya çıktığını, ve hayvanın ruhu aşağıya yere indiğini kim biliyor?

Mezmurlar 148:7-12
[7] RABBE yerden hamdedin, Ey deniz canavarları, ve bütün enginler;[8] Ateş ve dolu, kar ve buğu; Onun sözünü yapan kasırga yeli;[9] Dağlar ve bütün tepeler; Meyvalı ağaçlar ve bütün erz ağaçları;[10] Hayvanlar ve bütün davarlar; Yerde sürünenler ve kanatlı kuşlar;[11] Dünya kıralları ve bütün ümmetler; Reisler ve bütün dünya hâkimleri;[12] Genç yiğitler ve kızlar; İhtiyarlar ve çocuklar;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey