English
A A A A A

Hayat: [Yaşlanma]

1 Timoteos 5:8
Fakat eğer biri, kendininkilere, ve bilhassa evi halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiştir, ve imansızdan fenadır.

2 Korintliler 4:16
Bundan dolayı yorulmuyoruz; fakat her ne kadar haricî adamımız zeval buluyorsa da, derunî adamımız günden güne yenileniyor.

Yasa'nın Tekrarı 32:7
Eski günleri hatırına getir, Çok nesillerin yıllarına dikkat et; Babana sor, sana bildirecektir; İhtiyarlarına sor, sana söyliyeceklerdir.

Yasa'nın Tekrarı 34:7
Ve Musa öldüğü zaman yüz yirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı, ve kuvveti eksilmedi.

Vaiz 7:10
Niçin evelki günler bunlardan daha iyi idiler? deme; çünkü bunun hakkındaki sorgun hikmetle değildir.

Yasa 20:12
Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.

Yaratılış 6:3
Ve RAB dedi: Ruhum adam ile ebediyen çekişmiyecektir, çünkü o da ettir; bunun için onun günleri yüz yirmi yıl olacaktır.

Yaratılış 25:8
Ve İbrahim kocamış ve günlere doymuş olarak güzel ihtiyarlıkta son soluğu verip öldü, ve kavmına katıldı.

Yeşaya 40:29
Zayıf olana kuvvet verir; ve takati kalmamış olanın kudretini artırır.

Yeşaya 46:4
İhtiyarlığınıza kadar da ben oyum, ve ak saçlı oluncıya kadar sizi ben yükleneceğim; bunu ben yaptım, ve ben taşıyacağım; evet, ben yükleneceğim ve kurtaracağım.

Eyüp 5:26
Tam ihtiyarlıkta kabre geleceksin, Demetlerin yığını mevsiminde kaldırıldığı gibi.

Eyüp 12:12-20
[12] Hikmet ihtiyarlarda, Anlayış da ömrün uzunluğundadır.[13] Hikmet ile ceberrut Allahtadır, Öğüt ve anlayış onundur.[14] İşte, o yıkıyor da, yeniden bina olunamıyor; İnsanı kilitliyor da, açılamıyor.[15] İşte, suları bağlıyor da, kuruyorlar; Ve onları salıveriyor da, dünyayı alt üst ediyorlar.[16] Kuvvet ve hikmet ondadır; Aldatan da aldanan da onundur.[17] Öğütçüleri soyulmuş olarak sürer, Ve hâkimleri çıldırtır.[18] Kıralların vurduğu bağı çözer, Ve onların beline ip bağlar.[19] Kâhinleri soyulmuş olarak sürer, Ve zorlu adamları devirir.[20] Emin adamların sözünü ortadan kaldırır, Ve ihtiyarların aklını alır.

Eyüp 32:7
Dedim ki: Günler söylesin, Ve yılların çokluğu hikmeti öğretsin.

Yoel 2:28
Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün beşer üzerine Ruhumu dökeceğim; oğullarınız da, kızlarınız da peygamberlik edecekler, ihtiyarlarınız ruyalar görecekler, gençleriniz rüyetler görecekler;

Levililer 19:32
Ak saçlının önünde ayağa kalkacaksın, ve kocamış olana hürmet edeceksin, ve Allahından korkacaksın; ben RAB'İM.

Filimon 1:9
ben, ihtiyar Pavlus, ve şimdi de Mesih İsanın mahpusu, böyle bir adam olarak sevgiden ötürü rica etmeği tercih ettim;

Mezmurlar 71:9
İhtiyarlık zamanında beni kendinden atma; Kuvvetim tükendiği zaman, beni bırakma.

Mezmurlar 71:18
Ve ihtiyar ve aksaçlı olunca bile, ey Allah, Senin kudretini gelecek nesle, ceberrutunu geleceklerin her birine Bildirinciye kadar, beni bırakma.

Mezmurlar 73:26
Bedenim ve yüreğim eriyor, Fakat yüreğimin kuvveti ve payım daima Allahtır.

Mezmurlar 90:10-12
[10] Yıllarımızın günleri yetmiş yıldır, Ve kuvvetle seksen yıl olursa Onların gururu, zahmet ve kederdir; Çünkü çabuk geçer, ve biz de uçarız.[11] Gazabının kudretini, Sana vacip olan korkuya göre öfkeni, kim bilir?[12] Günlerimizi saymağı bize şöyle öğret ki, Hikmet yüreği edinelim.

Mezmurlar 91:16
Uzun ömürle onu doyuracağım, Ve kurtarışımı ona göstereceğim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:6
Oğulların oğulları yaşlıların tacıdır; Ve oğulların izzeti babalarıdır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:29
Gençlerin süsü kendi kuvvetleridir; Ve yaşlı adamların güzelliği ağarmış saçlardır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:22
Kendi babanı dinle, Ve ihtiyar olduğu zaman, ananı hor görme.

Mezmurlar 37:35
Kötüyü büyük kudrette, Ve yeşil ağaç gibi bittiği yerde yayılmış gördüm.

1 Tarihler 29:28
Ve günlere, servete ve izzete doymuş olarak güzel ihtiyarlıkta öldü; ve yerine oğlu Süleyman kıral oldu.

1 Krallar 3:14
Ve kanunlarımı ve emirlerimi tutmak için baban Davudun yürüdüğü gibi sen de yollarımda yürürsen, o zaman ömrünü uzatırım.

Mezmurlar 103:5
İhtiyarlığını iyilikle doyuran odur; Ve gençliğin kartal gibi tazelenir.

Titus 2:3
ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;

1 Timoteos 5:1-2
[1] İHTİYAR adamı azarlama, fakat baba gibi, gençleri kardeşler gibi,[2] yaşlı kadınları analar gibi, genç kadınları tam iffetle kızkardeşler gibi teşvik et.

Mezmurlar 71:8-9
[8] Hamdinle ve bütün gün tekbirinle Ağzım dolu olacaktır.[9] İhtiyarlık zamanında beni kendinden atma; Kuvvetim tükendiği zaman, beni bırakma.

Filipililer 3:20-21
[20] Çünkü vatanımız göklerdedir, oradan da Kurtarıcıyı, Rab İsa Mesihi, bekliyoruz;[21] o her şeyi kendisine tâbi kılmağa muktedir olan kendi tesirine göre, bizim hakir bedenimizin şeklini kendi izzetli bedeninin benzeyişine değiştirecektir.

Yeşaya 46:3-4
[3] Ey Yakub evi, ve İsrail evinin bütün artakalanları, ana karnında olduğunuz zamandan beri yüklenip götürdüğüm, ve rahimde olduğunuz zamandan beri taşımakta olduğum sizler, beni dinleyin:[4] İhtiyarlığınıza kadar da ben oyum, ve ak saçlı oluncıya kadar sizi ben yükleneceğim; bunu ben yaptım, ve ben taşıyacağım; evet, ben yükleneceğim ve kurtaracağım.

Mezmurlar 92:12-15
[12] Salih adam hurma ağacı gibi bitecektir; Libnandaki erz ağacı gibi büyüyecektir.[13] RABBİN evinde dikilmişlerdir; Allahımızın avlularında çiçeklenecekler.[14] İhtiyarlıkta da meyva vereceklerdir; Yaş ve taze olacaklardır;[15] Ta ki, RABBİN doğru olduğunu ilân etsinler; Kayam odur, ve onda haksızlık yoktur.

Vaiz 12:1-7
[1] KÖTÜ günler gelmeden, ve: Onlardan zevk almıyorum, diyeceğin yıllar yaklaşmadan,[2] güneş ve ışık, ay ve yıldızlar kararmadan, ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençliğinin günlerinde seni Yaratanı hatırla; —[3] o günde ki, evi bekliyenler titriyecekler, ve kuvvetliler iğilecekler, ve övütücüler azaldıkları için işten kalacaklar, ve pencerelerden bakanlar kararacaklar,[4] ve değirmen sesi yavaşlanınca sokağa açılan çift kapı kapanacak; ve adam kuş sesine kalkacak, ve bütün musiki kızlarının sesi alçalacak;[5] hem de yüksek yerden korkacaklar, ve yolda dehşetler olacak; ve badem ağacı çiçeklenecek, ve çekirge ağır gelecek, ve arzu zayıflıyacak; çünkü insan kendi ebediyet evine gidecek, ve yas tutanlar sokakta dolaşacaklar; —[6] gümüş tel kopmadan, ve altın tas kırılmadan, ve testi çeşmede parçalanmadan, ve kuyuda su dolabı kırılmadan,[7] ve toprak yere, evelki haline dönmeden, ve ruh onu veren Allaha dönmeden, seni Yaratanı hatırla.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey