A A A A A

İyi Karakter: [Cesaret / Cesur]

1 Tarihler 28:20
Ve Davud oğlu Süleymana dedi: Kuvvetli ol, ve yürekli ol, ve yap; korkma, ve yılgınlığa düşme; çünkü RAB Allah, benim Allahım seninle beraberdir; RAB evinin hizmeti işinin hepsi bitmeden evel seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.

1 Korintliler 15:58
Bunun için, ey sevgili kardeşlerim, sizin emeğinizin Rabde boş olmadığını bilerek, sabit, sarsılmaz, ve daima Rabbin işinde artmak üzre olun.

Yasa'nın Tekrarı 31:6-8
[6] Kuvvetli olun ve yürekli olun, korkmayın, ve onların yüzlerinden yılmayın; çünkü seninle beraber yürüyen Allahın RABDİR; seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.[7] Ve Musa Yeşuu çağırdı, ve bütün İsrailin gözü önünde ona dedi: Kuvvetli ol, ve yürekli ol; çünkü RABBİN atalarına vermek üzre onlara and ettiği diyara bu kavmla beraber sen gireceksin; ve onu miras olarak sen onlara böleceksin.[8] Ve senin önünde yürüyen RABDİR; o seninle olacak, seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz; korkma ve yılgınlığa düşme.

Efesliler 6:10
Velhasıl, Rabde ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin.

Yeşaya 54:4
Korkma, çünkü utanmıyacaksın; ve sıkılma, çünkü yüzün kızarmıyacak; çünkü gençliğinin utancını unutacaksın, ve dulluğunun rüsvaylığını artık anmıyacaksın.

Yuhanna 14:27
Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.

Mezmurlar 27:1
Davudun Mezmurudur. NURUM ve kurtuluşum RABDİR, Kimden korkayım? Hayatımın kudreti RABDİR, Kimden yılayım?

Mezmurlar 56:3-4
[3] Korkum gününde sana güvenirim.[4] Allaha (onun sözünü sena ederim), Allaha güvendim, korkmam; İnsan bana ne edebilir?

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Yeşu 1:9-11
[9] Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.[10] Ve Yeşu kavmın reislerine emredip dedi:[11] Ordugâhın ortasından geçin, ve kavma emredip diyin: Kendiniz için azık hazırlayın; çünkü Allahınız RABBİN size vermekte olduğu diyarı mülk olarak almak için üç güne kadar bu Erdenden geçeceksiniz.

Yeşaya 41:10-13
[10] sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.[11] İşte, sana karşı alevlenenlerin hepsi utanacak ve rüsvay olacaklar; davacıların bir hiç olacak, ve yok olacaklar.[12] Onları, seninle çekişenleri, arıyacaksın ve bulmıyacaksın; sana karşı cenk eden adamlar bir hiçmiş gibi, ve olmıyan bir şeymiş gibi olacaklar.[13] Çünkü ben, Allahın RAB, sağ elini tutup sana diyeceğim: Korkma, ben sana yardım edeceğim.

1 Korintliler 16:13
Uyanık olun, imanda sabit olun, erkekçe davranın, kuvvetli olun.

Mezmurlar 27:14
RABBİ bekle, Kuvvetli ol, ve yüreğin cesaretli olsun; Evet, RABBİ bekle.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

Mezmurlar 23:1-4
[1] Davudun Mezmurudur. RAB çobanımdır; benim eksiğim olmaz.[2] Beni taze çayırlarda yatırır; Beni sakin sular boyunca yürütür.[3] Canımı tazeler; Kendi ismi uğrunda beni doğruluk yollarında güder.[4] Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.

Markos 5:36
Fakat İsa söylenen sözü işitince, havra reisine dedi: Korkma, ancak iman et.

Filipililer 1:28
bu, onlara helâk, fakat size kurtuluş alâmetidir, bu da Allahtandır;

Mezmurlar 112:7
Kötü haberden korkmıyacaktır; RABBE güvenerek yüreği sabittir.

Yeşu 1:6
Kuvvetli ol ve yürekli ol; çünkü kendilerine vermek için onların atalarına and ettiğim diyarı, miras olarak bu kavma sen böleceksin.

Mezmurlar 31:24
Ey sizler, RABBE ümit bağlıyanlar, hepiniz, Kuvvetli olun, ve yüreğiniz cesaretli olsun.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey