English
A A A A A

İyi Karakter: [Hoşnutluk]

Matta 6:25-33
[25] Bunun için size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstün değil midir?[26] Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavî Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz?[27] Ve sizden kim kaygı çekmekle boyunun ölçüsüne bir arşın katabilir?[28] Ve niçin esvaptan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüklerine iyi bakın; ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler;[29] size derim: Süleyman bile, bütün izzetinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.[30] Fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan kır otunu Allah böyle giydirirse, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar?[31] İmdi: Ne yiyeceğiz? yahut: Ne içeceğiz? yahut: Ne giyeceğiz? diye kaygı çekmeyin.[32] Çünkü Milletler bütün bu şeyleri ararlar; çünkü semavî Babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir.[33] Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

2 Korintliler 11:23-25
[23] Mesihin hizmetçileri midirler? (aklı yok gibi söyliyorum) ben daha fazla; emeklerde daha ziyade, hapislerde daha ziyade, dayaklarda ölçüden aşırı, ölümlerde çok defa.[24] Yahudiler tarafından beş defa kırktan bir eksik dayak yedim.[25] Üç defa değnekle dövüldüm; bir defa taşlandım; üç defa deniz kazası geçirdim; bir gece bir gündüzü enginde geçirdim;

Filipililer 4:12-13
[12] Yoksulluk çekmeği de bilirim, bollukta olmağı da bilirim; her şeyde ve bütün şeylerde, hem tok olmak, hem aç olmak, hem bollukta olmak, hem ihtiyaçta olmak sırrını öğrendim.[13] Beni kuvvetlendirende her şeyi yapabilirim.

İbraniler 13:5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”

1 Timoteos 6:6-7
[6] Fakat kanaat ile takva büyük kazançtır;[7] çünkü dünyaya bir şey getirmedik, çünkü ne de ondan bir şey götürebiliriz;

Luka 12:15
Ve İsa onlara dedi: İyi bakın, ve kendinizi her türlü tamakârlıktan sakının; çünkü insanın hayatı kendisinde olan şeylerin çokluğunda değildir.

2 Korintliler 12:10
Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, zaruretlere, ezalara ve darlıklara razıyım; çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

Mezmurlar 37:3-4
[3] RABBE güven ve iyilik et; Memlekette otur, ve onun sadakati ile beslen.[4] RABDEN de lezzet al; O da sana yüreğinin dileklerini verecektir.

1 Timoteos 6:10-11
[10] Çünkü her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek imandan saptılar, ve bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler.[11] Fakat sen, ey Allah adamı, bunlardan kaç; ancak salâhın, takvanın, imanın, sevginin, sabrın, hilmin ardınca koş.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:8
Salâhla olan az şey, Haksızlıkla olan büyük iratlardan iyidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:6
Kendi kemalinde yürüyen fakir, Zengin olup da iki yollu sapık adamdan iyidir.

Vaiz 3:13
Hem de her adamın yiyip içmesi, ve bütün emeğinden iyilik görmesi Allahın vergisidir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey